Hoe draagt CO2 besparen bij aan de gezondheid van de maatschappij?

Hoe draagt CO2 besparen bij aan de gezondheid van de maatschappij?

De gezondheid en het welzijn van patiënt, cliënt en zorgprofessional wordt negatief beïnvloed; mensen worden ziek en gaan dood aan de gevolgen van de klimaat- en milieubelasting. De zorg speelt een rol van betekenis. Tussen de 5 en 7% van de CO₂-uitstoot is het gevolg van onze zorgverlening en heeft dus een substantieel effect op de klimaatverandering. Daarnaast worden de grondstoffen die de zorg gebruikt steeds schaarser, waardoor er een economisch vraagstuk ontstaat. De prijs van de bedrijfsvoering van zorg loopt op. Economisch strategische keuzes zijn nodig: technische en sociale innovatie waaronder financiering onder duurzaamheidscondities zullen steeds vaker een rol gaan spelen. Op de arbeidsmarkt speelt de vergroening en verduurzaming een rol bij de keuze om bij een organisatie te werken. Zittende medewerkers vragen om actie.

Dit is de maatschappelijke druk die het gevolg is van de zichtbaarheid van klimaatverandering. Die zich vertaalt in vraagstukken als de energietransitie, grondstoffen- gebruik en -verbruik, oppervlaktewatervervuiling en een gezonde leef- en werkomgeving.

Voor meer informatie, zie ook (Engels) https://www.lancetcountdown.org/