Wat wordt in de CO2-tool bedoeld met (duurzame) warmte?

Wat wordt in de CO2-tool bedoeld met (duurzame) warmte?

In de CO2-reductietool versie 2.0 heeft ingekochte warmte een prominentere plek gekregen. Je kunt ingekochte warmte in gigajoule invullen en alle warmtemaatregelen in gigajoule doorrekenen. In tool versie 1.3 en eerdere versies werd warmte eerst omgerekend naar aardgasequivalent.

Je kunt met de eerste maatregel in de tool (Sluit aan op een duurzaam warmtenet) aangegeven of je in de toekomst duurzame warmte in gaat kopen. Zie voor verdere instructie de veelgestelde maatregel hierover.

In tegenstelling tot toolversie 1.3 is er geen plek meer voor eigen opwek van duurzame warmte door bijvoorbeeld warmtepompen. Dit gegeven werd te weinig gebruikt.