Wat wordt in de CO2-reductietool bedoeld met eigen opwek warmte?

In de CO2-reductietool staat op elk locatietabblad bovenaan een donkerblauwe tabel met basisgegevens, onder andere met op rij 14 “Eigen opwek: duurzame warmte”.

De eigen opwek warmte (rij 14) is een optelsom van de vijf maatregelen (bij natuurlijk moment, ‘Stookinstallatie’+’Warmtenet’), die op duurzame wijze warmte opwekken. Als je een nieuwe maatregel toevoegt kan je ook aangeven of dit een maatregel is waarmee duurzaam warmte opgewekt wordt. De warmte is duurzaam opgewekt als de stroom voor de warmtepomp middels eigen PV panelen wordt opgewekt of als er echt groene stroom wordt ingekocht. Soms is de opgewekte warmte niet helemaal 100% duurzaam, bijvoorbeeld als de er grijze stroom wordt gebruikt voor elektriciteit die een warmtepomp gebruikt om warmte op te wekken. Warmte die wordt opgewekt door elektriciteit is schoner dan warmte uit gas. Daarom wordt in de CO2 reductietool voor al deze maatregelen gesproken over Duurzame warmte.

Meestal is warmte niet bemeterd, de tool maakt daarom een inschatting van de opgewekte duurzame warmte. Dit zie je terug in de grafiek Duurzame opwek warmte in het tabblad Dashboard.