Wat wordt in de CO2-tool bedoeld met (duurzame) warmte?

Wat wordt in de CO2-tool bedoeld met (duurzame) warmte?

In de CO2-reductietool versie 2.0 kun je ingekochte warmte in gigajoule (GJ) invullen. In tool versie 1.3 en eerdere versies werd warmte eerst omgerekend naar aardgasequivalent. Dat werkte niet lekker en gaf veel verwarring.

Je kunt met de eerste maatregel in de tool (Sluit aan op een duurzaam warmtenet) aangegeven of je in de toekomst duurzame warmte in gaat kopen. Zie de veelgestelde vraag hierover.

In tegenstelling tot versie 1.3 wordt het aandeel zelf opgewekte (duurzame) warmte niet meer berekend in versie 2. Dit kengetal werkte niet goed en werd ook weinig gebruikt.