Voor wie is de CO2 routekaart niet bruikbaar?

Steeds meer zorgverzekeraars vragen om een CO2 routekaart op te stellen/te hebben gemaakt. Dit is vooral bedoeld voor langdurige zorginstellingen, zoals gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Voor organisaties die niet gebonden zitten aan vastgoed is het ingewikkeld om een CO2 routekaart op te stellen, omdat dit vooral focust op energie en vastgoed.

Voor sommige organisaties, zoals kraamzorg, eerstelijns en zelfstandige behandelcentra is een CO2-routekaart is in elk geval niet zinvol. Vraag daarom actief naar wat de verzekeraars willen. Als zij het in hun inkoopvoorwaarden zetten moeten zij een antwoord geven op wat wordt verwacht. Een volledig overzicht van duurzaamheid in de inkoopvoorwaarden van zorgverzekeraars is te vinden in de EVZ publicatie.

Ongeacht welke eisen verzekeraars stellen kunnen deze afwijkende organisaties echter wel verduurzamen op andere gebieden binnen duurzaamheid. Bekijk hiervoor eens de Milieuthermometer Zorg. Hierin staan 15 thema`s waar je aan kan werken om je milieu-impact te verlagen. Kies bijvoorbeeld de thema`s die voor jouw organisatie het meest relevant zijn (zoals vervoer), en probeer daar doelen voor op te stellen waar je vervolgens naartoe kan werken.