Bug v2: waarde van directe emissie op dashboard komt niet overeen met waarde op tabblad cijfers

Bug v2: waarde van directe emissie op dashboard komt niet overeen met waarde op tabblad cijfers

Dit betreft een bug in een oudere versie 2.0 (2.0) van de tool. Stuur je tool op naar j.debree@milieuplatformzorg.nl en ontvang een gefixte tool retour.
Zelfhulp
> Klik in het lint van Excel bovenaan op ‘controleren’
> Klik op ‘beveiliging blad opheffen’
> Voer wachtwoord ‘123’ in en klik op OK (de beveiliging is nu van het dashboard af)
> Klik op cel Q41
> Wijzig de formule in de formule balk naar: =Cijfers!T54 (i.p.v …53)
> Doe het zelfde voor cel T41 (de formule wordt daar dus: =Cijfers!AN54)
> Ga weer naar ‘controleren’ > ‘Blad beveiligen’ > wachtwoord: ‘123’ > OK
> Sla je bestand op

De waardes zouden nu overeen moeten komen. Zo niet, stuur je tool op.