Moet ik de bestuursoplegger updaten als ik de CO2-reductietool aanpas?

Moet ik de bestuursoplegger updaten als ik de CO2-reductietool aanpas?

Het is niet nodig om bij een kleine aanpassing de CO2-routekaart te laten accorderen. Dit is wel nodig als er sprake is van:

  • grote wijzigingen, zoals wanneer er nieuwbouw wordt ingepland, er panden worden toegevoegd of worden afgestoten
  • grote veranderingen in geschatte investeringskosten en besparingen. Zoals wanneer er een nieuwe versie van de CO2-tool is gebruikt met andere kengetallen of extra maatregelen (zoals de nieuwe EML 2023)

Dit kan door gebruik te maken van het format voor de bestuursoplegger.

Daarnaast is het goed om vierjaarlijks de CO2-routekaart te laten vaststellen, ook als er geen aanpassingen zijn. Deze vier jaar sluit aan bij de cyclus waarin over het algemeen ook strategisch vastgoedbeleid en MJOP’s worden herzien.