Moet ik de bestuursoplegger updaten als ik de CO2-reductietool heb aangepast?

Het is niet nodig om bij iedere kleine aanpassing de CO2-routekaart te accorderen. Dit is wel nodig als er sprake is van:

-Grote wijzigingen, zoals wanneer er nieuwbouw wordt ingepland, er panden worden toegevoegd of worden afgestoten
-Grote veranderingen in geschatte investeringskosten en/of energieverbruik, zoals wanneer er een nieuwe versie van de routekaart is gebruikt waarbij andere kengetallen zijn toegepast

Dan is wel belangrijk om opnieuw bestuurlijk draagvlak te zorgen. Dit kan door gebruik te maken van het format voor de bestuursoplegger.

Daarnaast is het goed om vierjaarlijks de CO2-routekaart te laten vaststellen, ook als er geen aanpassingen zijn.