Hoe kan ik als gemeente helpen om de zorgsector te verduurzamen?

Hoe kan ik als gemeente helpen om de zorgsector te verduurzamen?

Gemeentes kunnen goed bijdragen door een lokale Green Deal groep te faciliteren waar zorgorganisaties elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaring opdoen. De ervaringen die milieucoördinatoren, facilitair- en vastgoedmangers en inkopers elkaar te bieden hebben blijkt in de praktijk een zeer succesvolle manier om duurzaamheid te starten en borgen. Vaak wordt hierbij de Milieuthermometer niveau brons als middel gebruikt. De Milieuthermometer Zorg biedt de zorgorganisaties niet alleen handvatten voor het thema energietransitie, maar zorgt ervoor dat duurzaamheid breed in de bedrijfsvoering geborgd wordt. Zo wordt ook gekeken naar afval, mobiliteit, voeding, inkoop en andere facilitaire processen, in totaal 17 thema’s.

Op dit moment wordt deze lokale Green Deal aangeboden door zo’n 12 gemeentes of omgevingsdiensten en is in een enkel geval al een tweede lokale groep bezig. Een lokale Green Deal loopt meestal over een periode van 3 jaar waarbij handhaving door de omgevingsdienst niet plaatsvindt om de zorgorganisaties ruimte te geven hun duurzaamheidsbeleid goed op te zetten. Dit scheelt ook in de werkzaamheden van de omgevingsdienst. Niveau brons van de Milieuthermometer is voldoende voor vrijstelling van de EED-plicht en hierdoor is ook geborgd dat aan de relevante milieuwetgeving uit het activiteitenbesluit en de erkende maatregelen voor energiebesparing voldaan wordt. De uitgestoken hand van de gemeente maakt voor veel zorgorganisaties de drempel precies laag genoeg om een start met duurzaamheid te ‘durven’ maken.