Hoe ga ik om met de inkoop van groene stroom in de routekaart?

Hoe ga ik om met de inkoop van groene stroom in de routekaart?

Een veelgenoemde aanpak om te verduurzamen is de inkoop van groene stroom. We leggen hier uit hoe we daar naar kijken en wat de afspraken zijn voor routekaarten.

Directe versus indirecte emissie

Er wordt in het klimaatbeleid onderscheid gemaakt tussen directe emissie (de uitstoot op eigen terrein, zoals verbranding van aardgas of voertuigbrandstoffen) en indirecte emissie (de uitstoot veroorzaakt elders, zoals in de elektriciteitscentrale).

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedereen in ieder geval zijn directe emissie op nul brengt. Elektriciteitscentrales zijn zodoende verantwoordelijk voor vergroening van de elektriciteit in Nederland.

Groene stroom in de routekaart

De inkoop van groene stroom telt in de routekaart niet mee als CO2-reductie, omdat vergroening van het elektriciteitsnet elders belegd is. Dit geldt voor zowel certificaten van directe afname bij wind- of zonneparken als voor certificaten die via energiebedrijven gekocht worden.

Er is afgesproken dat in de routekaart CO2-reductie van elektriciteit besparende maatregelen en eigen duurzame opwek wél mee te tellen. Hoewel dit gaat om indirecte emissie levert het direct milieuwinst en financieel voordeel op. Stroom die niet geproduceerd hoeft te worden, hoeft immers ook niet vergroend te worden. De voortgang zie je terug in de grafieken over energie-inkoop (WEii), elektriciteits-inkoop en opwek PV.

Lees meer in de Stimular-Maatregel Stap over op groene stroom. Ondanks dat groene stroom niet meetelt in de routekaart is Stimular van mening dat het inkopen van Nederlandse groene stroom wél zinvol is. Dit zorgt ervoor dat windparken subsidievrij ontwikkeld kunnen worden.

Zie ook de veelgestelde vraag: Hoe ga ik om met de inkoop van groen gas in de routekaart?