Wat is het klimaatakkoord?

Wat is het klimaatakkoord?

Op 28 juni 2020 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd en zijn we begonnen met de uitvoering. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Het ministerie van BZK is belast met de uitvoering van het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Voor zorggebouwen betekent het klimaatakkoord kortom:

55% CO2-emissiereductie* in 2030 en 100% in 2050**.

De routekaart komt voort uit het Klimaatakkoord en heeft als doel om vanuit de sector invulling te geven aan de doelen hieruit en geeft zorgaanbieders ruimte voor een eigen aanpak. Als de sector niet kan laten zien dat er voldoende CO2-emissiereductie wordt gerealiseerd zal regelgeving volgen.

*Het gaat in het klimaatakkoord om directe emissies (zoals het verbranden van gas op locatie). Aangezien het reduceren van energiegebruik ook een wettelijke verplichting is, kijkt de routekaartenaanpak naar al het energiegebruik en -reductie.

**Het klimaatakkoord hanteert 1990 als referentiejaar. Zorgorganisaties hebben echter geen gegevens van hun gebruik van dit jaar, daarom wordt aangeraden een recent jaar te gebruiken als referentiejaar. De doelen zijn aangescherpt van respectievelijk 49% en 95%.

Lees meer: https://www.klimaatakkoord.nl/