Hoe zit het met harmonisering van de energiewetgeving?

Hoe zit het met harmonisering van de energiewetgeving?

In 2021 start een traject van harmonisering wetgeving om wet- en regelgeving energiebesparing tot één geheel te maken. Dat zou overlap tussen bijvoorbeeld energiebesparingsplicht, Informatieplicht en EED energie-audit moeten verminderen.

Milieu Platform Zorgsector en de brancheorganisaties ActiZ, VGN en De Nederlandse ggz hebben zich, helaas tevergeefs, hard ingezet om met gebruik van de CO2-reductietool voor de Informatieplicht de administratieve lasten van de energiebesparingsplicht te verminderen. In eerdere gesprekken met het ministerie van EZK leek dat de ingevulde CO2-reductietool direct zou kunnen worden ingeleverd voor de Informatieplicht. Helaas is dit toch niet mogelijk. Lees verder.

De CO2-reductietool is wel bruikbaar voor de EED. Lees verder.

In 2023 komt waarschijnlijk de Omgevingswet, die verschillende wetten rondom ruimtelijke ontwikkelingen bij elkaar brengt en vereenvoudigt. Lees meer: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet.