Hoe zit het met harmonisering van de energiewetgeving?

In 2021 start een traject van harmonisering wetgeving om wet- en regelgeving energiebesparing tot één geheel te maken. dat zou overlap tussen bijvoorbeeld energiebesparingsplicht, informatieplicht en EED energie-audit moeten verminderen

In 2023 komt waarschijnlijk de Omgevingswet, die verschillende wetten rondom ruimtelijke ontwikkelingen bij elkaar brengt en vereenvoudigt. Lees meer: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet.