Hoe ga ik om met de inkoop van groen gas in de routekaart?

Hoe ga ik om met de inkoop van groen gas in de routekaart?

Iedere instelling die aardgas inkoopt voor verwarming of apparatuur kan overstappen naar duurzamer gas. Een aantal energieleveranciers biedt namelijk groen(er) gas aan. Meestal is dit is aardgas waarvan de CO2-emissie is gecompenseerd door te investeren in duurzame energieprojecten of bosaanplant, of biogas dat is opgewekt uit biomassa.

Gebruik van gecompenseerd gas of biogas lijkt een aantrekkelijke optie voor een duurzame warmtevoorziening. Echter, we zullen niet in staat zijn voldoende biogas te maken om het huidige aardgasverbruik te vervangen. Daarom heeft het de voorkeur om biogas alleen te gebruiken op plekken waar alternatieven minder goed of niet mogelijk zijn. Denk aan monumenten waar aanpassingen in het pand lastig zijn of als vervoersbrandstof.

Groen gas in de routekaart

In de portefeuilleroutekaart wordt om bovenstaande reden niet gekeken naar de compensatie van aardgas door groen(er) gas. Waar elektrische alternatieven als warmtepompen niet mogelijk zijn, kunnen duurzame warmtenetten uitkomst bieden.

Lees meer over groen(er) gas in de Stimular-Maatregel. Ondanks dat groen gas niet meetelt in de routekaart is Stimular van mening dat het inkopen van groen(er) gas wél zinvol is. Gecompenseerd aardgas en biogas hebben een lagere CO2-uitstoot en zijn bijvoorbeeld totdat je warmtepompen installeert een goede tussenoplossing.

Zie ook de veelgestelde vraag: Hoe ga ik om met de inkoop van groene stroom?