Hoe neem ik de Transitievisie Warmte mee in routekaart?

Hoe neem ik de Transitievisie Warmte mee in routekaart?

De Transitievisie Warmte (TW) is een document wat is opgesteld door de gemeente, vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden. Het omvat voorstellen om duurzaam aardgasvrij te verwarmen en te koken. In de TW staat hoe naar dit doel toe wordt gewerkt. In principe kan de gemeente kiezen voor All Electric, een warmtenet of groen gas. Vooralsnog lijkt het erop dat 20-30% van de warmte geleverd kan worden via groen gas of een warmtenet. 70-80% van de warmte zal elektrisch geleverd worden. De Regionale Energiestrategie (RES) is soortgelijk aan de TW, alleen wordt hier vanuit 30 energieregio’s gekeken naar de beste keuzes tot verduurzaming.

Op het moment is de TW gericht op woningbouw, waarbij draagvlak creëren bij bewoners de grote uitdaging is. Voor bedrijventerreinen vraagt men meer om een proces om technologieën op maat te introduceren, en heeft men minder aan een globale datum wanneer een wijk moet worden aangepast.

Door deze focus zal het opstellen van portefeuilleroutekaarten door zorgorganisatie voor een belangrijk deel plaats moeten vinden vóórdat de TW van de gemeenten gereed is. Het is dan verstandig om in het LTHP voor renovatie en nieuwbouw ‘no regret’ maatregelen op te nemen, zoals lage temperatuurverwarming. Daarnaast is van belang op grond van de eigen routekaart bij de gemeente kenbaar te maken wat de eigen duurzaamheidsplannen zijn en welke (opties voor) energie/warmtebehoefte daaruit voortvloeit.

Zodra de gemeente (concept)plannen heeft opgesteld voor de nieuwe infrastructuur, is dat uiteraard informatie voor het LTHP

De RES voor de energieregio’s zijn al wel bekend. Check wat de Regionale Energiestrategie (RES) betekent in de regio van jouw gemeente.