Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Kijk of deze hieronder al wordt beantwoord.
De veelgestelde vragen worden regelmatig bijgewerkt op basis van de binnenkomende vragen.

Filter
Filter categorieën
FAQ categorie checkbox
Filter categorieën
FAQ categorie checkbox
De m2 van de nieuwbouw die uit toolversie 1.3 overgenomen zijn staan cumulatief in versie 2.0

Op brancheniveau gelden de doelen: 30% CO2-reductie in 2026 t.o.v. 2018, 55% CO2-reductie in 2030 en 100% CO2-reductie in 2050. Op organisatieniveau is het doel om in 2050 fossielvrij te zijn (0 m3 aardgas) en energiezuinig vastgoed (< 80 kWh/m2 GO) te hebben.

De m2 van de nieuwbouw die uit toolversie 1.3 overgenomen zijn staan cumulatief in versie 2.0 Op brancheniveau gelden de doelen: 30% CO2-reductie in 2026 t.o.v. 2018, 55% CO2-reductie in 2030 en 100% CO2-reductie in 2050. Op organisatieniveau is het doel om in 2050 fossielvrij te zijn (0 m3 aardgas) en energiezuinig vastgoed (< 80 kWh/m2 GO) te hebben.
De waarde van de directe emissie op het dashboard komt niet overeen met de waarde in het tabblad cijfers?

Op brancheniveau gelden de doelen: 30% CO2-reductie in 2026 t.o.v. 2018, 55% CO2-reductie in 2030 en 100% CO2-reductie in 2050. Op organisatieniveau is het doel om in 2050 fossielvrij te zijn (0 m3 aardgas) en energiezuinig vastgoed (< 80 kWh/m2 GO) te hebben.

De waarde van de directe emissie op het dashboard komt niet overeen met de waarde in het tabblad cijfers? Op brancheniveau gelden de doelen: 30% CO2-reductie in 2026 t.o.v. 2018, 55% CO2-reductie in 2030 en 100% CO2-reductie in 2050. Op organisatieniveau is het doel om in 2050 fossielvrij te zijn (0 m3 aardgas) en energiezuinig vastgoed (< 80 kWh/m2 GO) te hebben.
De waarde van de grafieklijn Investeringen (cumulatief) in het dashboard matcht in 2050 niet met de waarde in cel E46?

Op brancheniveau gelden de doelen: 30% CO2-reductie in 2026 t.o.v. 2018, 55% CO2-reductie in 2030 en 100% CO2-reductie in 2050. Op organisatieniveau is het doel om in 2050 fossielvrij te zijn (0 m3 aardgas) en energiezuinig vastgoed (< 80 kWh/m2 GO) te hebben.

De waarde van de grafieklijn Investeringen (cumulatief) in het dashboard matcht in 2050 niet met de waarde in cel E46? Op brancheniveau gelden de doelen: 30% CO2-reductie in 2026 t.o.v. 2018, 55% CO2-reductie in 2030 en 100% CO2-reductie in 2050. Op organisatieniveau is het doel om in 2050 fossielvrij te zijn (0 m3 aardgas) en energiezuinig vastgoed (< 80 kWh/m2 GO) te hebben.
Ik krijg een foutmelding als ik snelfilter gebruik

Op brancheniveau gelden de doelen: 30% CO2-reductie in 2026 t.o.v. 2018, 55% CO2-reductie in 2030 en 100% CO2-reductie in 2050. Op organisatieniveau is het doel om in 2050 fossielvrij te zijn (0 m3 aardgas) en energiezuinig vastgoed (< 80 kWh/m2 GO) te hebben.

Ik krijg een foutmelding als ik snelfilter gebruik Op brancheniveau gelden de doelen: 30% CO2-reductie in 2026 t.o.v. 2018, 55% CO2-reductie in 2030 en 100% CO2-reductie in 2050. Op organisatieniveau is het doel om in 2050 fossielvrij te zijn (0 m3 aardgas) en energiezuinig vastgoed (< 80 kWh/m2 GO) te hebben.
Import naar versie 2.0

Hier staan de veelgestelde vragen over de importfunctie van versie 2.0 van de tool. Kom je er met de punten op deze pagina niet uit, stuur dan een mailtje (met je oude tool) naar j.debree@milieuplatformzorg.nl Ik krijg de melding: “Procedure te groot (too large)”, wat moet ik doen? We weten niet precies op welke apparaten […]

Moet ik de bestuursoplegger updaten als ik de CO2-reductietool aanpas?

Bij kleine aanpassingen is dit niet nodig. Bij grote aanpassingen is het wel belangrijk om de CO2-routekaart opnieuw te laten accorderen door het bestuur.

Moet ik de bestuursoplegger updaten als ik de CO2-reductietool aanpas? Bij kleine aanpassingen is dit niet nodig. Bij grote aanpassingen is het wel belangrijk om de CO2-routekaart opnieuw te laten accorderen door het bestuur.
Hoe vul ik zonnepanelen in in de CO2-tool?

Cel B9 kWh elektriciteitverbruik per jaar = ingekochte elektriciteit + zelf opgewekte elektriciteit – teruggeleverde elektriciteit
Cel B15 Eigen opwek: PV panelen = aantal kWh teruggeleverd aan net + aantal kWh verbruikt op locatie

Hoe vul ik zonnepanelen in in de CO2-tool? Cel B9 kWh elektriciteitverbruik per jaar = ingekochte elektriciteit + zelf opgewekte elektriciteit - teruggeleverde elektriciteit Cel B15 Eigen opwek: PV panelen = aantal kWh teruggeleverd aan net + aantal kWh verbruikt op locatie
Kan ik zowel WKO als hybride warmtepomp inplannen?

Nee. Deze twee maatregelen die onder natuurlijk moment staan vermeld kunnen niet samen worden ingepland. In een WKO zit namelijk al een warmtepomp. Als er op de zorglocatie een WKO aanwezig is, zet je in de CO2-reductietool alleen deze maatregel (standaard op rij 100) in kolom F op van toepassing (‘1’). Plan geen hybride warmtepomp (standaard rij […]

Wat wordt in de CO2-tool bedoeld met (duurzame) warmte?

De eigen opwek warmte (rij 14) is een optelsom van de vijf maatregelen (bij natuurlijk moment, ‘Stookinstallatie’+’Warmtenet’), die op duurzame wijze warmte opwekken.

Wat wordt in de CO2-tool bedoeld met (duurzame) warmte? De eigen opwek warmte (rij 14) is een optelsom van de vijf maatregelen (bij natuurlijk moment, ‘Stookinstallatie’+’Warmtenet’), die op duurzame wijze warmte opwekken.
Hoe kan ik het effect van uitgevoerde maatregelen (of een renovatie) zichtbaar maken in de CO2-tool?

Maak een CO2-footprint, eventueel met terugwerkende kracht. Veel zorgorganisaties doen dat met de Milieubarometer. En houd per gebouw een overzicht bij van uitgevoerde maatregelen.

Hoe kan ik het effect van uitgevoerde maatregelen (of een renovatie) zichtbaar maken in de CO2-tool? Maak een CO2-footprint, eventueel met terugwerkende kracht. Veel zorgorganisaties doen dat met de Milieubarometer. En houd per gebouw een overzicht bij van uitgevoerde maatregelen.
Met welke kosten en besparingen rekent de CO2-reductietool?

De CO2-tool maakt gebruik van kengetallen van Arcadis, Infomil, DGMR, TNO, ECN en Stimular. Stimular en Milieuplatform Zorg werken aan een document waarin per maatregel de kosten en besparingen worden toegelicht.

Met welke kosten en besparingen rekent de CO2-reductietool? De CO2-tool maakt gebruik van kengetallen van Arcadis, Infomil, DGMR, TNO, ECN en Stimular. Stimular en Milieuplatform Zorg werken aan een document waarin per maatregel de kosten en besparingen worden toegelicht.
Wat hanteer ik als einddatum van huurpanden in de routekaart?

Vul de einddatum van huurpanden in alsof het eigendomspanden zijn.

Wat hanteer ik als einddatum van huurpanden in de routekaart? Vul de einddatum van huurpanden in alsof het eigendomspanden zijn.
De terugverdientijd van maatregelen in de CO2-tool is extreem lang of kort, wat gebeurt er?

Het kan voorkomen dat de CO2-reductietool een extreem lange of korte terugverdientijd bij maatregelen toont. Dit heeft twee mogelijke oorzaken: Het verbruik is verkeerd ingevuld (check op punten en komma’s), De energiehuishouding van de locatie wijkt af van de standaard. Dit is bijvoorbeeld het geval als het pand (vrijwel) van het gas af is (all-electric) […]

Hoe ga ik om met de inkoop van groen gas in de routekaart?

Iedere instelling die aardgas inkoopt voor verwarming of apparatuur kan overstappen naar duurzamer gas. Een aantal energieleveranciers biedt namelijk groen(er) gas aan. Meestal is dit is aardgas waarvan de CO2-emissie is gecompenseerd door te investeren in duurzame energieprojecten of bosaanplant, of biogas dat is opgewekt uit biomassa. Gebruik van gecompenseerd gas of biogas lijkt een […]

Hoe ga ik om met de inkoop van groene stroom in de routekaart?

Een veelgenoemde aanpak om te verduurzamen is de inkoop van groene stroom. We leggen hier uit hoe we daar naar kijken en wat de afspraken zijn voor routekaarten. Directe versus indirecte emissie Er wordt in het klimaatbeleid onderscheid gemaakt tussen directe emissie (de uitstoot op eigen terrein, zoals verbranding van aardgas of voertuigbrandstoffen) en indirecte […]

Hoe neem ik panden mee die worden afgestoten of gesloopt?

Neem panden die worden afgestoten of gesloopt mee in je routekaart. Dit heeft immers grote invloed op de CO2-uitstoot!

Hoe neem ik panden mee die worden afgestoten of gesloopt? Neem panden die worden afgestoten of gesloopt mee in je routekaart. Dit heeft immers grote invloed op de CO2-uitstoot!
Waarom wordt in een routekaart vaak niet 1990 als referentiejaar gehanteerd?

In het landelijke en Europese klimaatbeleid is 1990 het referentiejaar. De doelstellingen van 55% CO2-reductie in 2030 en 100% in 2050 zijn ten opzichte van dit jaar. In routekaarten wordt vaak een actueler referentiejaar gebruikt. Dit omdat de meeste zorgorganisaties de energiecijfers van 1990 niet meer kunnen achterhalen. Op sectorniveau is de ontwikkeling tussen 1990 […]

Hoe check ik mijn ­CO2-reductietool?

Controleer je routekaart op inhoud en bruikbaarheid door de checklist te gebruiken. Na de check is de routekaart klaar om ingeleverd te worden.

Hoe check ik mijn ­CO2-reductietool? Controleer je routekaart op inhoud en bruikbaarheid door de checklist te gebruiken. Na de check is de routekaart klaar om ingeleverd te worden.
Het gasverbruik van een locatie in de CO2-tool is negatief. Wat kan ik daaraan doen?

Als dit gebeurt, heb je waarschijnlijk te veel maatregelen ingepland die de warmtevraag reduceren. Bijvoorbeeld dakisolatie, HR++-glas én een WKO. Voor een betere inschatting va de kosten en besparingen maak je de WKO kleiner. Vul niet “1” is in het jaar dat je deze maatregel wilt uitvoeren, maar 0,9 of 0,8 of … net zo lang tot het gasverbruik ongeveer 0 is.

Het gasverbruik van een locatie in de CO2-tool is negatief. Wat kan ik daaraan doen? Als dit gebeurt, heb je waarschijnlijk te veel maatregelen ingepland die de warmtevraag reduceren. Bijvoorbeeld dakisolatie, HR++-glas én een WKO. Voor een betere inschatting va de kosten en besparingen maak je de WKO kleiner. Vul niet "1" is in het jaar dat je deze maatregel wilt uitvoeren, maar 0,9 of 0,8 of ... net zo lang tot het gasverbruik ongeveer 0 is.
De CO2-tool is langzaam door veel locaties. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat door het invoegen van veel locaties de CO2-tool langzaam is. Je kunt twee dingen doen: Bovenin op het tabje Formules klikken en vervolgens op Berekeningsopties, handmatig klikken. Vergeet niet om regelmatig op Blad berekenen (er rechts naast) te klikken zodat de formules wel worden ververst. Let op, ook andere Excelbestanden die op dat […]

Welke gebouwen/bouwdelen moet ik meenemen in de routekaart?

In principe neemt een zorgorganisatie in haar CO2-routekaart alle gebouwen en gebouwdelen in eigendom, huur en verhuur mee. Dit omvat dus alle locaties waarvan de zorgorganisatie exploitant is, ook huurpanden die de zorgorganisatie exploiteert. En ook gebouwen die de zorgorganisatie niet (meer) zelf gebruikt en verhuurt aan derden. Zie ook deze veelgestelde vragen: Wie is […]

Hoe haal ik de beveiliging van een tabblad van de CO2-tool?

Alle tabbladen in de CO2-tool zijn standaard beveiligd tegen ongewenste wijzigingen. Dit is gedaan zodat je niet per ongeluk belangrijke elementen verwijdert. Je kunt de beveiliging per tabblad eenvoudig zelf opheffen en herstellen. Dit is zinvol als je kengetallen in de tool wilt wijzigen of andere dingen naar eigen hand wilt zetten. Stappen beveiliging eraf […]

Werken met meerdere CO2-tools

Soms is het handig te werken met meerdere CO2-tools, bijvoorbeeld als een zorgorganisatie: veel gebouwen heeft (meer dan 50) georganiseerd is in regio’s en per regio een routekaart wil presenteren onderscheid wil maken tussen huur- en eigendomspanden in de routekaart. Zie ook Hoe vul ik huurpanden in in de CO2-reductietool. bij meerdere verhuurders huurt, en voor […]

Hoe vul ik een duurzaam warmtenet in in de CO2-tool?

CO2-reductie als gevolg van het verduurzamen van een warmtenet waarop je bent aangesloten of gaat aansluiten kun je invullen in de CO2-tool. Ik kom van aardgas en stap over op een duurzaam warmtenet Vul in rij 31 het aardgasverbruik in m3 aardgas in (in ieder geval voor jaar 2022). Plan al je aardgasbesparende maatregelen in. […]

Hoe worden nieuwbouw en toekomstige bestaande bouw meegenomen in de CO2-tool?

In versie 2.0 is aangepast hoe nieuwbouw meetelt in de CO2-reductietool. Op het tabblad Nieuwbouw lees je alle uitgangspunten. Nieuw in versie 2.0 van de tool is de mogelijkheid bestaand vastgoed op een later moment aan je routekaart toe te voegen. Als je in de toekomst wel gaat uitbreiden of verhuizen, maar niet gaat nieuwbouwen […]

Kan ik een maatregel toevoegen of verwijderen in de CO2-tool?

Het is niet de bedoeling rijen of kolommen in te voegen of te verwijderen in de tabbladen van de CO2-tool. De structuur wordt hierdoor verstoord, waardoor berekeningen niet meer correct zijn. Standaard zijn de tabbladen daarom beveiligd. Maak gebruik van de knop ‘+ Maatregel toevoegen’ op een locatietabblad om een extra maatregel toe te voegen. […]

Hoe zet ik kleine locaties in de CO2-tool?

Het is niet nodig kleine locaties allemaal apart in te voeren in de CO2-tool. Wij raden aan kleine panden samen te voegen op basis van het bouwperiode.

Hoe zet ik kleine locaties in de CO2-tool? Het is niet nodig kleine locaties allemaal apart in te voeren in de CO2-tool. Wij raden aan kleine panden samen te voegen op basis van het bouwperiode.
Welke CO2-emissiefactoren worden gebruikt in de CO2-tool?

EVZ adviseert zorgorganisaties niet te sturen op het percentage CO2-reductie maar op drie andere kpi’s. daarmee is de discussie welke CO2-factoren je gebruikt in je CO2-routekaart niet relevant meer.

Welke CO2-emissiefactoren worden gebruikt in de CO2-tool? EVZ adviseert zorgorganisaties niet te sturen op het percentage CO2-reductie maar op drie andere kpi's. daarmee is de discussie welke CO2-factoren je gebruikt in je CO2-routekaart niet relevant meer.
Waarop zijn de aannames in de CO2-tool gebaseerd?

De aannames in de CO2-Reductietool versie 1.3.1. zijn gebaseerd op berekeningen en praktijkervaringen van Stimular en TNO en op basis van offertes. De kosten per maatregel zijn gebaseerd op schattingen per vierkante meter vloeroppervlak (BVO) en/of vaste kosten. De energiebesparing per maatregel wordt berekend als percentage reductie van het totaalverbruik. De kosten- en energiebesparingskengetallen van de tool […]

Vragen over de uitleg bij de CO2-reductietool

Deze vragen gaan over de stappen benoemd op het tabblad Uitleg van de CO2-reductietool (Excel). Stap 2: Waarom is het belangrijk dat de locatienamen uit de lijst op het tabblad cijfers exact overeenkomen met de namen van de locatietabbladen? Dit is essentieel omdat de locatie anders niet wordt meegenomen in de berekeningen. Stap 4: Is deze […]