Tool: Brief aan verhuurder

Van: EVZ

Deze brief is geschreven als bijlage bij de handleiding ‘Van split incentive naar shared incentive bij verduurzaming huurvastgoed zorg’.

De brief is bedoeld om verhuurders te informeren over de ambities van jouw zorginstelling op het gebied van duurzaamheid en aan te kondigen dat jouw instelling daarbij met hen wil samenwerken.

De brief is bruikbaar voor diverse verhuurders: woningcorporaties, investeringsmaatschappijen en private verhuurders. Om die reden staan er géén verwijzingen in naar het duurzaamheidsbeleid van woningcorporaties en is er wél een uitgebreide toelichting op achtergronden en wetgeving.

De brief verwijst naar de Milieuthermometer Zorg én de routekaart voor CO2-reductie. Daarmee is de scope iets breder dan de publicatie ‘Van split incentive naar shared incentive bij verduurzaming huurvastgoed zorg’ (Stimular en Milieuplatform Zorg, 2020) die vooral over energie en CO2-reductie gaat. Werkt jouw organisatie niet met de Milieuthermometer Zorg, verwijder dan die tekstdelen.

De brief zelf is bewust kort gehouden met in een bijlage een toelichting op de achtergronden en begrippen.

Publicatiedatum: februari 2021