Hulpmiddel

Voorbeeldbrief aan verhuurder

Van: EVZ

Deze voorbeeldbrief is een bijlage bij de handleiding ‘Van split incentive naar shared incentive bij verduurzaming huurvastgoed zorg’.

Met de brief kun je je verhuurder informeren over de ambities van jouw zorginstelling op het gebied van duurzaamheid en geef je aan dat jullie met de verhuurder willen samenwerken om dit te bereiken.

De brief is bruikbaar voor diverse typen verhuurders: woningcorporaties, investeringsmaatschappijen en private verhuurders. Daarom staan er geen verwijzingen in naar het duurzaamheidsbeleid van woningcorporaties. Er is wel een uitgebreide toelichting op achtergronden en wetgeving.

De brief verwijst naar de Milieuthermometer Zorg en de routekaart voor CO2-reductie. Daarmee is de scope iets breder dan de publicatie ‘Van split incentive naar shared incentive bij verduurzaming huurvastgoed zorg’ (Stimular en Milieuplatform Zorg, 2020) die vooral over energie en CO2-reductie gaat. Werkt jouw organisatie niet met de Milieuthermometer Zorg, verwijder dan die tekstdelen.

De brief zelf is bewust kort gehouden met in een bijlage een toelichting op de achtergronden en begrippen.

Publicatiedatum: februari 2021