Handleiding: Hoe om te gaan met gehuurd zorgvastgoed
Hulpmiddel

Handleiding: Hoe om te gaan met gehuurd zorgvastgoed

Van: EVZ

Deze handleiding is gericht op zorgorganisaties die een portefeuilleroutekaart opstellen voor verduurzaming van het deel van het vastgoed dat wordt gehuurd. Iedere intramurale zorgorganisatie wordt geacht in een portefeuilleroutekaart een beschrijving te geven van het vastgoed dat door de zorgorganisatie wordt gebruikt, gehuurd en verhuurd. Daarbij moet worden aangegeven hoe dit vastgoed wordt verduurzaamd, om een beeld te schetsen in welke mate wordt bijgedragen aan het halen van de reductiedoelstellingen uit het klimaatakkoord.

Publicatiedatum: februari 2021

Let op: In deze handleiding is nog niet de wijziging in de energiebesparingsplicht en de nieuwe Omgevingswet opgenomen. Hier wordt aan gewerkt.
De verantwoordelijkheid voor het indienen van de informatieplicht ligt, ondanks de invoering van de Omgevingswet, nu nog bij de ‘drijver van de inrichting’ voor alle inrichtingen die op 1 december 2023 een informatieplicht hadden. Kijk op de website van RVO voor actuele informatie over de informatieplicht.

Met routekaart voldaan aan EED-plicht

SGL, Erwin Lindelauf, adviseur vastgoed en facilitair

Door het opstellen van de routekaart heeft zorg- en revalidatie instelling SGL niet alleen een goed beeld hoe haar vastgoed de komende jaren verduurzaamd kan worden, maar heeft ze ook voldaan aan de EED-plicht! Voor eigen én gehuurd vastgoed.

Lees meer