Handleiding: Hoe om te gaan met gehuurd zorgvastgoed

Van: EVZ

Deze handleiding is gericht op zorgorganisaties die een portefeuilleroutekaart opstellen voor verduurzaming van het deel van het vastgoed dat wordt gehuurd. Iedere intramurale zorgorganisatie wordt geacht in een portefeuilleroutekaart een beschrijving te geven van het vastgoed dat door de zorgorganisatie wordt gebruikt, gehuurd en verhuurd. Daarbij moet worden aangegeven hoe dit vastgoed wordt verduurzaamd, om een beeld te schetsen in welke mate wordt bijgedragen aan het halen van de reductiedoelstellingen uit het klimaatakkoord.

Publicatiedatum: februari 2021