Handleiding: Hoe om te gaan met gehuurd zorgvastgoed
Hulpmiddel

Handleiding: Hoe om te gaan met gehuurd zorgvastgoed

Van: EVZ

Deze handleiding is gericht op zorgorganisaties die een portefeuilleroutekaart opstellen voor verduurzaming van het deel van het vastgoed dat wordt gehuurd. Iedere intramurale zorgorganisatie wordt geacht in een portefeuilleroutekaart een beschrijving te geven van het vastgoed dat door de zorgorganisatie wordt gebruikt, gehuurd en verhuurd. Daarbij moet worden aangegeven hoe dit vastgoed wordt verduurzaamd, om een beeld te schetsen in welke mate wordt bijgedragen aan het halen van de reductiedoelstellingen uit het klimaatakkoord.

Publicatiedatum: februari 2021

Let op: Deze publicatie is nog niet up to date met de wijzigingen in de informatieplicht 2023. Er liggen nu meer verantwoordelijkheden bij de verhuurder. Zie deze veelgestelde vraag.

Met routekaart voldaan aan EED-plicht

SGL, Erwin Lindelauf, adviseur vastgoed en facilitair

Door het opstellen van de routekaart heeft zorg- en revalidatie instelling SGL niet alleen een goed beeld hoe haar vastgoed de komende jaren verduurzaamd kan worden, maar heeft ze ook voldaan aan de EED-plicht! Voor eigen én gehuurd vastgoed.

Lees meer