Handleiding: Van split naar shared incentive
Hulpmiddel

Handleiding: Van split naar shared incentive

Van: EVZ

De handleiding ‘Van split incentive naar shared incentive bij verduurzaming huurvastgoed zorg’ geeft zorgorganisaties handvatten om het gesprek met de verhuurder aan te gaan.

Een verhuurder investeert niet in maatregelen voor het verduurzamen van het gebouw als alleen de huurder hiervan profiteert (een lagere energierekening). Hoe verduurzaam je dan een huurpand? Het EVZ stelde een wegwijzer op met handvatten om het gesprek met de verhuurder aan te gaan om te komen tot een ‘shared incentive’, waarbij er een gezamenlijk belang ontstaat om te verduurzamen. Het is gebaseerd op praktijkervaringen en opgesteld in samenwerking met meerdere zorgorganisaties en woningcorporaties.

De handleiding bevat een samenvatting in de vorm van een infographic. Er is ook een voorbeeldbrief om jouw verhuurders te informeren over jullie ambities op het gebied van duurzaamheid en aan te kondigen dat je daarbij met hen wilt samenwerken.

Update 2023

  • De informatie over Informatieplicht en energiebesparingsplicht is geactualiseerd. De Informatieplicht is (in tegenstelling tot eerdere geruchten) toch niet verlegd van de gebruiker naar de gebouweigenaar. Dat zal wel zo gebeuren in 2027. De energiebesparingsplicht voor gebouwgebonden maatregelen is verlegd van de gebruiker naar de gebouweigenaar.
  • De Erkende Maatregelen Lijst is geactualiseerd. Verouderde informatie over EML 2019 is verwijderd uit deze publicatie.
  • De publicatie is nu beter gestructureerd.

Publicatiedatum: november 2023