Infographic: Van split naar shared incentive
Hulpmiddel

Infographic: Van split naar shared incentive

Van: EVZ

Split incentive is een knelpunt bij het verduurzamen van huurvastgoed in de zorg. Het EVZ schreef een stappenplan om dit knelpunt op te lossen. Het goede nieuws: als de businesscase goed is, komen huurder en verhuurder meestal wel uit de verdeling van kosten en baten. Denk bijvoorbeeld aan een huurverhoging, of het verrekenen van de investering met andere kosten. Er ontstaat dan een gezamenlijk belang om het gebouw te verduurzamen. De split incentive wordt een shared incentive. Het stappenplan geeft huurders handvatten om het gesprek met de verhuurder aan te gaan.

Lees de volledige handleiding ‘Van split incentive naar shared incentive bij verduurzaming huurvastgoed zorg’

Publicatiedatum: november 2023