Waarom een CO2-routekaart?

Waarom een CO2-routekaart?

De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de CO2-emissies in Nederland. Er is dus een noodzaak om te verduurzamen. In het klimaatakkoord staan de doelen voor het maatschappelijk vastgoed: 49% CO2-emissiereductie in 2030 en 95% in 2050.


Klimaatdoelen behalen door gebruik routekaart

Om de doelen vanuit het Klimaatakkoord te behalen, wordt van alle vastgoedeigenaren gevraagd een eigen CO2-routekaart te hebben. De Green Deal Duurzame Zorg verlangt van àlle deelnemende zorgorganisaties een CO2-routekaart.


Betrokkenheid van de zorgbranches

Zorgbranches (VGN, de Nederlandse GGZ, ActiZ, NVZ en NFU) hebben voor de vrijwillige routekaart-aanpak gekozen om strenge wetgeving te voorkomen. Om deze handelingsvrijheid te behouden is het belangrijk dat alle zorginstellingen zo snel mogelijk een CO2-routekaart opstellen en inleveren. Daarom roepen de branche-organisaties alle organisaties die de routekaart nog niet hebben ingeleverd op om dit uiterlijk 1 juni 2022 alsnog te doen.
Lees in deze wegwijzer hoe je een routekaart opstelt en inlevert.


Relatie met sectorale routekaart

De eerste sectorale routekaarten zijn gemaakt voordat organisaties met CO2-routekaarten aan de slag gingen. De sectorale routekaart zal eind 2022 geactualiseerd worden op basis van de ingeleverde CO2-routekaarten. De sectorale routekaarten vind je in de kennisbank.