Zo maak je de routekaart

Zo maak je de routekaart

Zo maak je de routekaart

Om een portefeuilleroutekaart voor de cure op te stellen is een invulformat ontwikkeld met toelichting en een rekentool voor de CO2-emissies. Dit invulformat is in 2023 geactualiseerd met de onderzoeksplicht energiebesparing en vernieuwde Erkende maatregelenlijst (EML).

Gebruik dit geactualiseerde invulformat om een update te maken van de portefeuilleroutekaart van jouw organisatie. Stuur de update op naar EVZ vóór 1 januari 2024.

Het invulformat is niet bindend, maar geeft wel een duidelijke blauwdruk van de elementen die in een routekaart beschreven dienen te worden.

Daarnaast is er een toelichting bij het invulformat die de aanleiding en de vormvereisten voor een portefeuilleroutekaart beschrijft. Ook bevat het een grote hoeveelheid ondersteunende documentatie voor het opstellen van een routekaart.

Daarnaast bieden we een rekentool aan om het berekenen van CO2-emissies uit verschillende bronnen te vereenvoudigen. In de tool wordt ook rekening gehouden met de historische en toekomstige (verwachte) ontwikkeling van CO2-emissiefactoren.

Impressie van de rekentool cure
Doelstelling