Routekaart opsturen

Routekaart opsturen

Routekaart opsturen

Gebruik het geactualiseerde invulformat voor cure om een update te maken van de portefeuilleroutekaart van jouw organisatie. Dit is nodig vanwege de nieuwe Erkende Maatregelen in 2023. Stuur de update op naar portefeuilleroutekaart@nvz-ziekenhuizen.nl.

De deadline was 1 januari 2024. Niet gelukt? Doe het dan zo snel mogelijk alsnog.

Wat gebeurt er met de opgestuurde routekaarten?

  • Het EVZ gebruikt de gegevens om de voortgang van de sector bij te houden en te rapporteren aan de brancheverenigingen en de Green Deal Duurzame Zorg. De informatie over voortgang en knelpunten die uit de routekaarten naar voren komt is belangrijke onderbouwing voor de belangenbehartiging ten aanzien van onder andere wet & regelgeving.
  • De status van de opgestuurde routekaarten is te zien op de openbare dezorgduurzaamkaart. Met het opsturen van een actuele, bestuurlijk vastgestelde CO2-routekaart krijgt je organisatie een groene status op deze kaart.
  • Met de verzamelde routekaarten wordt vanuit EVZ elke 2 jaar een sectoranalyse gemaakt. Hierbij worden de gegevens alleen geanonimiseerd en geaggregeerd gedeeld. Medio 2024 wordt er weer een nieuwe analyse gemaakt. 

Dus: stuur je geactualiseerde CO2-routekaart op naar EVZ en laat zien hoe we als zorgsector de verduurzamingsopgave aanpakken.