Wat is een CO2-routekaart?

Wat is een CO2-routekaart?

Wat is een CO2-routekaart?

De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de CO2-emissie in Nederland. Er is een noodzaak om te verduurzamen. De zorgbranches (VGN, de Nederlandse ggz, ActiZ, NVZ en NFU) ondersteunen de routekaartenaanpak. Ze roepen zorgorganisaties op om een routekaart van de vastgoedportefeuille op te stellen en in te leveren.

Een CO2-routekaart (afgekort routekaart) laat zien op welke manier een zorgorganisatie werkt aan de klimaatdoelen. Het geeft inzicht in de ingeplande maatregelen en de verwachtte CO2-emissiereductie. De routekaart is een instrument voor de zorgsector om de regie te houden over het verduurzamen van het vastgoed.

In deze handige wegwijzer helpen we je op weg met het opstellen van de routekaart voor jouw organisatie. We stellen tools en documentatie ter beschikking en bieden ondersteuning bij het juist opstellen van de routekaart.