EED en de portefeuilleroutekaart

31 december 2020 is de deadline voor het inleveren van de tweede energie-rapportage van de EED voor zorginstellingen met meer dan 250 medewerkers. Daarnaast zijn veel ziekenhuizen en zorginstellingen bezig met het opstellen van hun portefeuilleroutekaart.

Om dubbel werk te voorkomen heeft het EVZ voor de care een passend format gemaakt vanuit de portefeuilleroutekaart dat aansluit op de EED en gebruikt kan worden als invulling van de EED-plicht.

Voor care-instellingen en revalidatiecentra

Care instellingen en revalidatiecentra kunnen een ingevulde CO2-Reductietool met een beknopt EED-format gebruiken als invulling van het EED-rapport. Met RVO en het ministerie van EZK zijn afspraken over dit format gemaakt. De branches (NVZ, Actiz, VGN en de Nederlandse GGZ) ondersteunen deze aanpak. Kijk hiervoor bij de portefeuilleroutekaart care.

Voor ziekenhuizen

Ziekenhuizen kunnen met de handleiding en het format voor de portefeuilleroutekaart aan de slag. Kijk hiervoor bij de portefeuilleroutekaart cure. Voor de EED is RVO hier nog niet mee akkoord. Ziekenhuizen voldoen aan de EED met een keurmerk zoals de Milieuthermometer Zorg brons of hoger of moeten aan de slag met het RVO format voor de EED. TNO bespreekt nog of de handleiding routekaart met enige aanpassing ook als richtlijn kan voldoen.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?