Partners/Initiatiefnemers

Archieven: Partners/Initiatiefnemers

LHV

LHV

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) komt op voor de belangen van huisartsen bij politiek, gemeenten en zorgverzekeraars.

KNMT

KNMT knmt-logo

De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland.

NHG

NHG logo-ng

Het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen.

NFU

NFU

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen.

NVZ

NVZ

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland.

VGN

VGN

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de branchevereniging van professionele zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg.

Actiz

Actiz

ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd.

MPZ

MPZ

Milieuplatform Zorgsector (MPZ) is een vereniging voor en door de zorg. MPZ werkt aan kennisontwikkeling en -verspreiding op het gebied van duurzaam beleid, milieuzorg, milieuaudits, monitoren van milieuprestaties en -kosten, verslaglegging en praktische thema’s als veilig werken met gevaarlijke stoffen, preventie van water, energie, afval, afvalwater, vervoer, duurzaam inkopen, tegengaan van voedselverspilling en circulaire grondstoffen.

Stimular

Stimular Stimular De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen

Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. Wij vertalen de groeiende vraag om duurzaamheid naar praktische instrumenten en werkwijzen voor bedrijven, brancheverenigingen, overheden en zorgaanbieders.