MPZ

Milieuplatform Zorgsector (MPZ) is een vereniging van zorgprofessionals en bestuurders gericht op het verduurzamen van de zorg:  verduurzaming voor en door de zorg.

MPZ werkt aan kennisontwikkeling en -verspreiding op het gebied van duurzaam beleid, milieuzorg, milieuaudits, monitoren van milieuprestaties en -kosten, verslaglegging en praktische thema’s als veilig werken met gevaarlijke stoffen, preventie van water, energie, afval, afvalwater, vervoer, duurzaam inkopen, tegengaan van voedselverspilling en circulaire grondstoffen.