Verslag en presentatie Webinars ingeleverde routekaarten care 13/19 januari

Verslag en presentatie Webinars ingeleverde routekaarten care 13/19 januari

Op donderdag 13 en woensdag 19 januari vonden de webinars plaats over de tot nu toe ingeleverde routekaarten van de care organisaties. De webinars waren gericht op de vastgoedmanagers en vastgoedadviseurs die de routekaarten hadden ingevuld of daarbij betrokken waren.

Nuttig overzicht en inzichten

De webinars waren goed bezocht, er waren in totaal 140 deelnemers. De reacties waren zeer positief. Deelnemers gaven aan dat ze het overzicht en de inzichten die uit de ingeleverde routekaarten naar voren kwamen nuttig vonden. Ook was men blij met de informatie over de volgende stappen.

Goed op weg voor 2030, aandachtspunten voor 2050

In de presentatie gaf Judith de Bree een samenvatting van de analyse van de plannen, verdeeld over de thema’s Vastgoedkenmerken, CO2-reductie, Energieverbruik en Kosten & Besparingen. De verwachte reductie van de CO2-emissie uit de ingeleverde routekaarten komt op 48% in 2030 en 64% in 2050. Het totale energieverbruik zal naar verwachting met 38% afgenomen zijn in 2030.

In het tweede deel gaf Adriaan van Engelen een duiding bij de analyse en vertelde wat de volgende stappen zijn. Een van de aandachtspunten is dat de vervangende nieuwbouw na 2030 en het gehuurde vastgoed nog niet goed in beeld zijn. Daardoor zijn routekaarten nog onvolledig en zal de werkelijke CO2-reductie in 2050 naar verwachting hoger zijn. Ook is de betrokkenheid van de bestuurders een belangrijk aandachtspunt.

Klik hier voor de presentatie (samenvatting).

Resultaten van de polls

Dit zijn de resultaten van de polls die tijdens de webinars werden gehouden:

  • Ruim 50% opgestelde routekaarten wordt uitgevoerd bijna 50% is onzeker
  • Bij 50% indieners routekaart is de uitvoering nog niet conform routekaart
  • 80% routekaarten is besproken met bestuurder
  • 35% routekaarten is besproken én vastgesteld met bestuurders
  • 45% zegt dat budget er is, 55% zegt dat budget ontbreekt
  • 90% verhuurders werkt nog niet aan verduurzaming vastgoed

Dit is het beeld van de deelnemende organisaties, dus die zijn al aan de slag gegaan met de routekaart. Voor de gehele sector moet nog veel meer gebeuren om de klimaatdoelstellingen te gaan realiseren.

Binnenkort verschijnt het rapport dat op basis van de analyses van de ingeleverde routekaarten voor de gehele zorgsector, zowel de cure als care, is gemaakt.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?