Nieuwe versie CO2-reductietool voor update routekaart

Nieuwe versie CO2-reductietool voor update routekaart

Er is een nieuwe versie van de CO2-reductietool gepubliceerd. Hiermee actualiseer je de CO2-routekaart voor de Informatieplicht, de EED, het verzoek van zorgverzekeraars en de zorgbranches. De belangrijkste veranderingen zijn de nieuwe Erkende Maatregelen in de tool, de mogelijkheid om maatregelen te verdelen over huurder en verhuurder, nieuwe prestatie-indicatoren ter vervanging van de percentages en de CO2-emissies van de bouw van nieuwbouw. Daarnaast zijn de kengetallen geactualiseerd, is de vormgeving flink opgefrist en de gebruiksvriendelijkheid verbeterd.

 

Nieuwe Erkende Maatregelen in de CO2-reductietool v2

In deze nieuwe versie van de CO2-reductietool is de nieuwe Erkende Maatregelen Lijst (EML 2023) verwerkt. Zo is de tool een goede basis voor de Informatieplicht.

Vrijwel alle Erkende Maatregelen zijn opgenomen in versie 2. Ook maatregelen voor processen die maar bij een klein deel van de zorglocaties voorkomen, zoals zwembad, perslucht of datacentrum. Van de maatregelen die weinig of niet voorkomen in de zorg zijn geen standaardkengetallen, maar met een eigen inschatting wel goed mee te nemen in de routekaart. Het is mogelijk om met één druk op de knop een hele categorie met maatregelen op ‘niet van toepassing’ te zetten. Zo kort je de lijst met te beoordelen maatregelen snel in.

Maatregelen toewijzen aan verhuurder

Je kunt nu per maatregel aangeven of deze opgepakt moet worden door de zorgorganisatie, de verhuurder of een eventuele (onder)huurder.

Drie prestatie-indicatoren ter vervanging van het percentage CO2-reductie

Een belangrijke verandering in de tool is dat focus wordt verlegd van percentage CO2-reductie naar drie andere prestatie-indicatoren. Het percentage CO2-reductie bleek niet zo’n handige maat om de ambities van zorgorganisaties en -locaties te beoordelen. In de CO2-reductietool zie je nu op basis van de ingeplande maatregelen een inschatting van de ontwikkeling van:

  • het gebruik van fossiele brandstof in m3 aardgas per m2 gebruiksoppervlakte (GO),
  • het totale energiegebruik, ofwel de Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii) in kWh per m2 GO,
  • de hoeveelheid zelf opgewekte stroom in kWh per m2 GO.

Dit zie je terug in de locatiegrafieken, het dashboard en alle overzichten.

CO2-tool v2 locatie

Geactualiseerd en gebruiksvriendelijker

De CO2-reductietool is op vele punten geactualiseerd en verbeterd. Bij het openen van de tool zul je direct zien dat er verbeteringen zijn gedaan waardoor de tool makkelijker in te vullen en uit te lezen is. De informatie is georganiseerd in kleurvlakken en de grafieken zijn beter leesbaar. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • We stappen over van bruto vloer oppervlak (BVO) naar gebruiksoppervlak (GO). Ook de WEii en energielabels zijn gebaseerd op gebruiksoppervlak. Voor degenen die het GO niet weten wordt daarvoor een schatting gemaakt op basis van BVO.
  • Warmte uit een warmtenet (in GJ) wordt niet langer meegeteld bij aardgas. Daarom zie je op zowel de locatietabbladen als het dashboard ook een grafiek voor warmte in GJ.
  • Je kunt de tool nu actualiseren met de werkelijke energie-inkoop en eigen opwek van de afgelopen jaren. Zo breng je de routekaart weer in lijn met de werkelijkheid. Deze gegevens zijn daarnaast nodig voor de EED.

Aanpassingen kengetallen

De Arcadis-kengetallen zijn geactualiseerd in het najaar van 2022 (na de publicatie van de vorige versie van de tool). Deze wijzigingen zijn overgenomen in de CO2-tool. Daarbij zijn meteen een paar andere verbeteringen gedaan.

  • Alle investeringskosten zijn geactualiseerd en hebben nu als referentiejaar 2022. Als je in het MJOP gebruik maakt van geïndexeerde kosten, dan kan je de kosten nu eenvoudiger indexeren voor toekomstige prijzen.
  • Kosten zijn uitgesplitst naar meerkosten (voor maatregelen voor een natuurlijk moment) en totale kosten (voor maatregelen voor een zelfstandig moment).
  • De berekeningen voor dak- en vloerisolatie zijn verfijnd met het aantal verdiepingen. Deze schattingen zijn dus nu betrouwbaarder, en dat is fijn omdat het veelal grote investeringen zijn.
  • Alle wijzigingen in de kengetallen zijn toegelicht in de opmerkingen in kolom F op het tabblad Bron.

Ook CO2-emissies van de bouw van nieuwbouw

In de CO2-uitstoot van nieuwbouw tellen nu ook de CO2-emissies van de productie van de bouwmaterialen én de bouw mee. Deze CO2-emissie wordt verdeeld over het bouwjaar en de twee jaren die eraan vooraf gaan. Zo maken we zichtbaar dat nieuwbouw een flinke hap neemt uit ons CO2-budget. Hiermee anticiperen we op toekomstige wetgeving, waarin hierop gestuurd gaat worden. Dit najaar zullen we onze aannames verder toelichten op de EVZ-website.

CO2-tool v2 tabblad nieuwbouw

CO2-reductietool als basis voor de Informatieplicht

In tegenstelling tot eerdere berichten mag de CO2-reductietool helaas niet direct geüpload worden in het eLoket voor de Informatieplicht. In eerdere rondes van de Informatieplicht was er een xml-bestand waarmee de EML van meerdere locaties tegelijk ingediend kon worden bij RVO.

RVO heeft het xml-bestand voor de Informatieplicht 2023 nog niet gepubliceerd. Zodra het xml-bestand van RVO gepubliceerd is zal vanuit het EVZ een mogelijkheid worden ontwikkeld de informatie uit de CO2-reductietool te exporteren naar het xml-format. Zo proberen we jullie administratieve lasten te verlichten.

Aan de slag met versie 2.0

Heb je al een eerdere versie ingevuld? Dan kun je met behulp van de tool een update maken die je cijfers veilig overzet. Op het tabblad Cijfers van deze nieuwe versie vind je de instructies.

Meer informatie

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?