Nieuwe Erkende Maatregelenlijst en Informatieplicht (2023)

Nieuwe Erkende Maatregelenlijst en Informatieplicht (2023)

1 december 2023 is de deadline voor de tweede ronde van de Informatieplicht. Alle bedrijven met een energieverbruik > 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas moeten dan weer aan de rijksoverheid rapporteren over hun uitvoering van verplichte energiebesparende maatregelen.

Wat je als zorgorganisatie moet weten over de EML 2023 en Informatieplicht

Informatieplicht: rapporteren over uitvoering Erkende Maatregelen

De Informatieplicht houdt in dat bedrijven moeten rapporteren over het uitvoeren van de Erkende Maatregelen (de energiebesparingsplicht). Dit doe je via een digitaal loket van de rijksoverheid.

De Informatieplicht is vierjaarlijks. In 2019 was de eerste ronde, dit jaar is er een nieuwe ronde. Op deze webpagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) lees je daar alles over. Deadline voor de rapportage is 1 december 2023.

Nieuwe Erkende Maatregelenlijst

De Erkende Maatregelen zijn besparingsmaatregelen die zich in een bedrijf binnen vijf jaar terugverdienen. Een bedrijf dat die maatregelen toepast voldoet aan de wettelijke verplichting om energie te besparen. Deze wettelijke verplichting geldt voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh (inclusief eigen opwek) en/of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalent verbruiken.

De Erkende Maatregelen Lijst (EML) is sinds dit jaar veranderd en bevat een aantal grote wijzigingen. Als je met het rapport uit 2019 aan de slag gaat moet je opletten dat je deze wijzigingen meeneemt.

EVZ maakte een Praktische toelichting voor zorg op Erkende Maatregelen 2023.

Wat zijn de wijzigingen in de nieuwe EML

 1. Actuele energie- en investeringskosten
  De maatregelen zijn doorgerekend met nieuwe energie- en investeringskosten. Soms resulteert dat in een scherpere voorwaarde van een maatregel. Voorbeeld: in de zorg moesten PL-lampen bij meer dan 2.000 branduren per jaar vervangen worden door LED (GE1). Die randvoorwaarde vervalt; PL-lampen moeten voortaan vervangen worden door LED (GF4) vanaf 600 branduren.
 2. Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)
  Doelmatig beheer en onderhoud (DBO) wordt in de nieuwe EML gekoppeld aan de maatregelen. Bij elke maatregel staat wat er verwacht wordt om te zorgen dat de techniek ook ná de installatie energiezuinig functioneert.
 3. Verbreed naar CO2-reductie
  De Erkende Maatregelenlijst wordt verbreed van energiebesparing naar CO2-reductie. Zo staan er op de lijst een maatregel over zonnepanelen en een over elektrische frituur. Maatregelen waarin elektriciteit wordt vervangen door aardgas staan niet langer op de lijst (bijvoorbeeld de gasgestookte frituur).
 4. Andere nieuwe maatregelen
  Bijvoorbeeld isoleren van ongeïsoleerde platte daken (GB2), en een hybride warmtepomp (GC2). Bepaalde maatregelen zijn nu verplicht voor alle branches in plaats van enkele, bijvoorbeeld een energiebeheersysteem (EBS).
 5. Nieuwe nummering
  Eerst was er per branche een lijst, nu is er één lijst voor alle branches. De nummering was specifiek per branchelijst, dus die moest worden vervangen bij het samenvoegen. RVO heeft een lijst gepubliceerd waarmee je de oude en de nieuwe maatregelen met elkaar kunt matchen.

Voorbereiding

Ter voorbereiding kun je al checken wat de wijzigingen zijn ten opzichte van 2019: welke maatregelen zijn nieuw, veranderd, aangescherpt of verdwenen. De overheid heeft per branche wijzigingslijsten gepubliceerd, kijk hiervoor op de Informatiebank EML.

Verzamel vervolgens de gegevens voor alle maatregelen. Doe dit op basis van de beschikbare papieren, digitale informatie (apparatenlijsten, MJOP) of een locatiebezoek.

Voldoen aan de uitvoer van maatregelen

Mogelijk voldoet jouw zorgorganisatie niet aan alle nieuwe of aangescherpte maatregelen. Feitelijk moet je voldoen vanaf het moment dat de EML gepubliceerd is. In de praktijk gaf het bevoegd gezag een bedrijf vaak twee jaar om de maatregel alsnog uit te voeren. De verwachting is dat dat nu weer zo zal zijn. Maar waarom wachten? Hoe sneller je de maatregel oppakt, hoe sneller je profiteert van de lagere energiekosten!

Verder lezen over de erkende maatregelen voor energiebesparing

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?