Inleveren update portefeuilleroutekaart: begin 2024

Inleveren update portefeuilleroutekaart: begin 2024

Met de extra wetgeving in 2023 voor energiebesparing (waaronder Informatieplicht/EED) en de afspraak dat onder andere de DUMAVA-subsidieregeling tot 2030 door blijft lopen, zijn meer maatregelen verplicht én mogelijk. Daarom is het belangrijk dat alle zorgorganisaties begin 2024 een update hebben gemaakt van de CO2-routekaart waarin de voortgang en nieuwe situatie tot uitdrukking komt en deze opsturen naar EVZ. Nog niet ingeleverd? Doe het dan zo snel mogelijk. Lees hieronder waarom.

Waarom 1 januari 2024?

De nieuwe datum van 1 januari 2024 is gekozen door de zorgbranches en regiegroep van de Green Deal Duurzame Zorg omdat deze datum aansluit bij de wettelijke verplichtingen van de Informatieplicht en (indien van toepassing) Onderzoeksplicht energiebesparing en EED-auditplicht. De informatie die hiervoor nodig is, is ook relevant voor de portefeuilleroutekaart. In 2024 volgt dan een nieuwe analyse over de lopende plannen en acties in de zorg rond de energietransitie. Dit helpt de zorgsector om knelpunten goed te agenderen en samen aan te pakken. Voor deze analyse zijn de routekaarten van zo veel mogelijk zorgorganisaties nodig!

Zie ook dit nieuwsbericht: CO2-routekaart ook voor informatie­plicht, EED, verzekeraars

CO2-routekaart niet vrijblijvend

Het opstellen van een CO2-routekaart is niet vrijblijvend. Hierover hebben de zorgbranches en verzekeraars afspraken gemaakt. Je inzet is belangrijk voor de noodzakelijke energietransitie in de zorg. Als we te weinig routekaarten ontvangen, komt er voor zorgorganisaties extra wetgeving. Daarom het verzoek namens alle zorgbranches om mee te werken.

Resultaten van de eerste ronde

Veel zorgorganisaties hebben in 2021 of 2022 een eerste versie van de portefeuilleroutekaart opgesteld en ingeleverd bij de branche of Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ). Uit de analyse van deze routekaarten werd duidelijk dat de zorg goed op weg is. De tussendoelen voor de CO2-emissiereductie in 2030 zijn in zicht. Wel is bij veel organisaties nog overleg nodig tussen vastgoedmanagers en bestuur voor afspraken over de financiële dekking.

In 2022 heeft Europa (en in navolging daarvan ook Nederland) de ambities verhoogd en gelegd op 55% CO2-reductie in 2030 en 100% in 2050. In de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 heeft ook de zorgsector uitgesproken hieraan te gaan werken. De aanpak met de routekaarten is een belangrijk onderdeel hiervan.

Stuur je CO2-routekaart op naar EVZ! Niet gelukt vóór 1 januari? Dan zo snel mogelijk daarna.

 

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?