Kennisagenda Care
Onderzoek

Kennisagenda Care

Van: EVZ

Het EVZ werkt aan de verduurzaming van het zorgvastgoed. Door innovatiethema’s en bijbehorend onderzoek te initiëren betrekt het EVZ actief de sector bij de CO2-emissiereductieopgave. Aan de hand van een eerste overleg is samen met de sector een inventarisatie gemaakt van kennishiaten en in deze kennisagenda opgesteld. Deze kennisagenda wordt periodiek aangepast.

De voor de care omschreven onderwerpen zijn:

1. Effectiviteit maatregelen
2. Gebouwbeheersysteem (GBS) optimalisatie en automatisering
3. Circulariteit
4. Regelgeving/normering
5. Beproefde en innovatieve technieken
6. Warmtapwater
7. Gebruikersgedrag
8. Nieuwbouwconcepten en grondposities
9. Isoleren en koelen bestaande gebouwen

Publicatiedatum: november 2020