Kennisagenda Care
Onderzoek

Kennisagenda Care

Van: EVZ

Onderdeel van de opdracht van EVZ als kenniscentrum is het initiëren van innovatiethema’s en bijbehorend onderzoek. De kennispartners betrekken hierbij actief de sector bij de CO2-emissiereductieopgave. In regelmatig terugkerend overleg worden de actuele kennishiaten geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt deze kennisagenda opgesteld en het bijbehorend onderzoek gestimuleerd. Deze kennisagenda wordt periodiek aangepast. Er is ook een kennisagenda voor cure.

Dit is een update van de kennis- en innovatieagenda voor de care. De aanvullingen zijn expliciet aangegeven met “Aanvulling versie 2.1”.

De onderwerpen en prioriteiten voor 2024 zijn:

 1. Netcongestie
 2. Warmtapwater
 3. Koelen en isoleren
 4. Effectiviteit maatregelen
 5. Circulariteit en Biobased bouwen
 6. Nieuwbouwconcepten
 7. Beproefde en innovatieve technieken
 8. Regelgeving/normering
 9. Gebruikersgedrag
 10. GBS optimalisatie en -automatisering
 11. Vervoer

Publicatiedatum: februari 2024