Kennisagenda Cure
Onderzoek

Kennisagenda Cure

Van: EVZ

Onderdeel van de opdracht van EVZ als kenniscentrum is het initiëren van innovatiethema’s en bijbehorend onderzoek. De kennispartners betrekken hierbij actief de sector bij de CO2-emissiereductieopgave. In regelmatig terugkerend overleg worden de actuele kennishiaten geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt deze kennisagenda opgesteld en het bijbehorend onderzoek gestimuleerd. Deze kennisagenda wordt periodiek aangepast. Er is ook een kennisagenda voor care.

De voor de cure afgesproken onderwerpen en prioriteiten voor 2024 zijn:

  1. Ventilatie
  2. Stoomopwekking/stoombevochtiging
  3. Regelgeving en normering
  4. Warmtapwater
  5. Netcongestie
  6. GBS-automatisering en -optimalisatie
  7. Isolatie en koeling
  8. Effectiviteit maatregelen
  9. Beproefde innovatieve technieken
  10. Warmte en koudenet

Publicatiedatum: maart 2024