Kennisagenda Cure
Onderzoek

Kennisagenda Cure

Van: EVZ

Het EVZ werkt aan de verduurzaming van het zorgvastgoed. Door innovatiethema’s en bijbehorend onderzoek te initiëren betrekt het EVZ actief de sector bij de CO2-emissiereductieopgave. Aan de hand van een eerste overleg is samen met de sector een inventarisatie gemaakt van kennishiaten en in deze kennisagenda opgesteld. Deze kennisagenda zal periodiek worden aangepast.

De voor de cure omschreven onderwerpen zijn:

1. Ventilatie,
2. Regelgeving en normering,
3. Effectiviteit maatregelen,
4. Stoomopwekking/stoombevochtiging,
5. Bodemenergie,
6. Warmtapwater,
7. Beproefde innovatieve technieken,
8. All-electric,
9. Isolatie,
10. Warmtenet.

Publicatiedatum: november 2020