b TNO - Expertisecentrum Verduurzaming Zorg
TNO

Onderzoeksinstituut TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 3200 professionals van TNO, dagelijks aan. De zorgsector en het ontwerpen, bouwen en onderhouden van kwalitatief goede zorggebouwen is een expertisegebied waar TNO van oudsher zeer actief in is.

Keuzes die gemaakt worden bij het ontwerpen en inrichten van een gebouw waarin zorg moet worden geleverd hebben grote en langdurige gevolgen. Gevolgen die zich uiten op het gebied van veiligheid, financiën, patiënt- en medewerkerstevredenheid en de mogelijkheid tot het leveren van zo efficiënt mogelijke zorg. Hierbij speelt de gebouw- en installatiekwaliteit dan ook een grote rol en juist in deze complexe omgeving kan TNO u op vele vlakken van dienst zijn. De kwaliteit kan worden getoetst en verbeterd op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing en de prestaties van het binnenklimaat. Maar ook op het gebied van fysieke veiligheid en de bouwkundige functionaliteit. Door het geven van een second opinion op (ver)bouwplannen gebaseerd op de inbreng van kennis op het gebied van geldende wetgeving, richtlijnen en veldnormen kunnen wij u verder helpen met een duurzame, kwalitatief goede en veilige zorgomgeving.

Complexe problemen met grote risico’s ga je liever niet alleen aan. Daarom werken zorgorganisaties, zorgkoepels en overheden alle jaren met TNO samen.

Neem contact op

Contact

Stel hier je vraag