Partners

partners

Actiz

ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd.

Verder lezen

MPZ

Milieuplatform Zorgsector (MPZ) is een vereniging voor en door de zorg. MPZ werkt aan kennisontwikkeling en -verspreiding op het gebied van duurzaam beleid, milieuzorg, milieuaudits, monitoren van milieuprestaties en -kosten, verslaglegging en praktische thema’s als veilig werken met gevaarlijke stoffen, preventie van water, energie, afval, afvalwater, vervoer, duurzaam inkopen, tegengaan van voedselverspilling, circulaire grondstoffen, enz.

Verder lezen

NFU

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen.

Verder lezen

NVZ

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland.

Verder lezen

Stimular

Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. Wij vertalen de groeiende vraag om duurzaamheid naar praktische instrumenten en werkwijzen voor bedrijven, brancheverenigingen, overheden en zorgaanbieders. Wij willen de verduurzaming van bedrijven en organisaties versnellen door kennis en ervaring te delen, onder andere op stimular.nl/doe-het-zelf. Ons doel is dat ondernemers en managers weten wat hun grootste impact op duurzaamheid is en wat de bijbehorende maatregelen gericht op verduurzaming zijn. Kenmerken van onze werkwijze zijn maatwerk, inspirerende samenwerking en heldere communicatie.

Verder lezen

TNO

Onderzoeksinstituut TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 3200 professionals van TNO, dagelijks aan. De zorgsector en het ontwerpen, bouwen en onderhouden van kwalitatief goede zorggebouwen is een expertisegebied waar TNO van oudsher zeer actief in is. Complexe problemen met grote risico’s ga je liever niet alleen aan. Daarom werken zorginstellingen, zorgkoepels en overheden alle jaren met TNO samen.

Verder lezen

VGN

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de branchevereniging van professionele zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg.

Verder lezen
Neem contact op

Contact

Stuur ons je vraag!

Meer informatie?

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?