Veel cure-instellingen aan de slag met belangrijke pijler in Green Deal Zorg

Veel cure-instellingen aan de slag met belangrijke pijler in Green Deal Zorg

Bijna 75% van alle ziekenhuisorganisaties (academische, algemene en categorale ziekenhuizen) in Nederland heeft inmiddels een portefeuilleroutekaart ingediend bij het EVZ. Daarmee geven ze invulling aan 1 van de 4 pijlers uit de Green Deal Zorg 2.0.

Terugdringen directe CO2-emissie vastgoed

Met de Green Deal Zorg 2.0 heeft een groot aantal zorgorganisaties zich gecommitteerd aan het inleveren van een portefeuilleroutekaart per 1 juli 2021. In zo’n routekaart beschrijft een organisatie hoe ze binnen de eigen vastgoedportefeuille de directe CO2-emissie wil gaan terugdringen om te voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. De ingediende documenten bevatten concrete plannen, scenario-analyses en visies. Het is de bedoeling dat dit wordt gekoppeld met het meerjarenonderhoudsplan van een organisatie om zo de uitvoering te borgen.

Analyse door TNO

TNO analyseert momenteel de ingediende portefeuilleroutekaarten om te kijken hoe ver de sector kan komen in het terugdringen van de CO2-emissie. De ingediende documenten vertegenwoordigen ongeveer 85% van de totale gebouwvoorraad in de cure-sector. Van de ingeleverde routekaarten is een derde nog in concept en twee derde definitief. Een kwart van de ingeleverde routekaarten is reeds door het bestuur ondertekend. Verder heeft nog eens 10% van de ziekenhuisorganisaties aangegeven op zeer korte termijn alsnog hun portefeuilleroutekaart aan te leveren.

Het overzicht van zorgorganisaties die hun routekaart hebben aangeleverd is te vinden op Monitoring portefeuileroutekaarten | Expertisecentrum Verduurzaming Zorg

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?