Versterken en Verduurzamen van zorgvastgoed; een logische keuze

Versterken en Verduurzamen van zorgvastgoed; een logische keuze

Op 10 september kwamen in BuildinG (Groningen) zorgorganisaties, bouwers, gemeenten bij elkaar voor een coronaproof bijeenkomst over de verduurzaming van het zorgvastgoed. Meer dan 40 locaties moeten vanwege de dreiging van aardbevingen versterkt worden. En juist dan, kun je ook maatregelen ter verduurzaming meenemen.

Het initiatief voor de bijeenkomst werd genomen door de Nationaal Coördinator Groningen die alle betrokken partijen uit het zogenaamde Groninger Zorgakkoord had uitgenodigd om de meekoppelkansen vanuit het oogpunt verduurzaming in kaart te brengen. Want er ligt voor de zorgsector nogal een ambitie; 49% directe CO2-emissiereductie in 2030 en 95% in 2050.

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ), één van de kennis-en innovatieplatformen die voortkomt uit het Klimaatakkoord, nam de aanwezigen mee in de ambities, aanpak en tijdslijnen van de verduurzamingsoperatie.

Via een heldere uiteenzetting werden de verschillende kaders voor verduurzaming en de invloed van het klimaatakkoord voor de zorgsector uiteengezet; de voor de sector geldende afspraak voor ‘vrijwillige verduurzaming’ op een natuurlijk moment kan in Groningen worden gekoppeld met de verstevigingsoperatie. Met behulp van een portefeuilleroutekaart kunnen zorgorganisaties bepalen welke maatregelen zij in welk pand wensen te nemen en wat de verwachtte kosten en baten zijn, zowel in euro’s als in reductie van CO2 en energie. Het EVZ gaf voorlichting over de manier waarop een portefeuilleroutekaart gemaakt kan worden.

Tegelijkertijd zijn zorgprganisaties onderdeel van hun omgeving; waarin gemeenten ook plannen maken zoals de Transitievisie Warmte en Wijkgerichte Aanpak. Zorgorganisaties kunnen, met hun energievraag en -systemen, een rol kunnen spelen bij het haalbaar maken van duurzame alternatieven. Afstemming tussen gemeenten en de zorgorganisatie is cruciaal, zowel in ambitie, als in tijdlijnen. Ook hier gaf het EVZ een helder advies; ga met elkaar in gesprek.

Zie voor komende bijeenkomsten de agenda.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?