Onderzoeksopzet optimaal binnenklimaat langdurige zorg

Onderzoeksopzet optimaal binnenklimaat langdurige zorg

EVZ heeft een opzet gemaakt voor een literatuuronderzoek naar de huidige stand van zaken van de comforteisen en richtlijnen voor het binnenklimaat van verblijfsruimten voor ouderen en kwetsbare cliënten. Verder zal in samenspraak met zorgorganisaties een leidraad en programma van eisen worden opgesteld voor de sectoren om te gebruiken als basis bij nieuwbouw- en renovatietrajecten .

De gezondheid en het welbevinden van cliënten in de langdurige zorg, en met name kwetsbare ouderen, is deels afhankelijk van het binnenklimaat in hun verblijfsruimte. Voor het realiseren en beheren van zorgvastgoed is kennis van een optimaal binnenklimaat van groot belang. Anders verwarm je of ventileer je te weinig, te veel, en/of op verkeerde plekken en tijden.

Het onderzoek zal zich richten op wetenschappelijke literatuur en de minimale eisen die volgens huidige (inter-)nationale richtlijnen per gebruiksfunctie benodigd zijn voor een optimaal binnenklimaat.
EVZ is met meerdere partijen in overleg voor de start van dit onderzoek. Dit onderzoek draagt bij aan de kennis voor werken aan duurzaam en gezond zorgvastgoed.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?