Kennisclips klimaat­verandering en de zorg

Kennisclips klimaat­verandering en de zorg

De driedelige serie kennisclips ‘Klimaatverandering en de zorg’ is nu online te bekijken op de website van EVZ. In deze serie laat Iris Blom zien wat de gevolgen zijn van klimaatverandering en milieuvervuiling op de gezondheid van individuele mensen en bevolkingsgroepen. De clips geven uitleg over de impact van de gezondheidszorg op het klimaat en geven inzicht en inspiratie om dit samen aan te pakken. Je kunt de filmpjes gebruiken om je collega’s of bestuur te informeren over de achtergrond van de routekaarten-aanpak. Er zit een logische opbouw in de clips, maar je kunt ze ook los van elkaar bekijken.

Deel 1: Inleiding
Iris introduceert de serie en gaat in op wat CO2-uitstoot is en het broeikas effect. Ook wordt ingegaan op de internationale en nationale afspraken om de klimaatverandering te beperken en de Green Deal Duurzame Zorg.

Deel 2: Gezondheid

In dit deel laat Iris zien wat de gevolgen zijn van klimaatverandering en vervuiling op individuele mensen en bevolkingsgroepen. Ze geeft toelichting op het Lancet Countdown -initiatief en de Kennisagenda Klimaat en Gezondheid.

Deel 3: Breng geen schade toe

Wat is de CO2-uitstoot van de zorgsector en wat zijn de belangrijkste bronnen. Wat betekent duurzaamheid specifiek voor de zorg en wat zijn handvatten waar we als sector mee aan de slag kunnen. Een pleidooi voor samenwerking!

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?