Inkoopbeleid zorgverzekeraars 2025: CO2-routekaart voor gehele vastgoedportefeuille

Inkoopbeleid zorgverzekeraars 2025: CO2-routekaart voor gehele vastgoedportefeuille

Op 1 april 2024 hebben zorgverzekeraars het zorginkoopbeleid 2025 voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gepubliceerd. Dit vormt de basis voor de overeenkomsten die de zorgverzekeraar met zorgaanbieders gaat sluiten voor het inkopen van zorg voor haar verzekerden. In vergelijking met voorgaande jaren zijn de eisen en verwachtingen ten aanzien van de verduurzaming van zorg concreter.

Bij het inkopen van zorg hebben zorgverzekeraars steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Zij vinden het belangrijk dat de zorgsector duurzamer wordt en willen daaraan bijdragen. Bijvoorbeeld door met zorgaanbieders over duurzaamheid in gesprek te gaan, afspraken te maken en duurzame initiatieven te delen.

Het grootste deel van het beleid is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde omdat ze als zorgverzekeraars afgesproken hebben zoveel mogelijk te sturen op dezelfde doelen. Het gaat om beleid voor 13 verschillende subsectoren, waaronder ziekenhuizen (MSZ) en ggz-instellingen. Het zorginkoopbeleid voor de (overige) langdurige zorg wordt voor 1 juli 2024 gepubliceerd. Het beleid is gebaseerd op de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0) en de uitvoeringsplannen van de zorgbranches.

Wat vragen de zorgverzekeraars?

De zorgverzekeraars vragen van alle zorgaanbieders dat ze:

 • actief aan de slag gaan met de doelen uit de Green Deal Duurzame Zorg 3.0
 • duurzaamheid opnemen in de strategie
 • een CO2-routekaart opstellen voor de gehele vastgoedportefeuille
 • een mobiliteitsplan opstellen
 • over duurzaamheid rapporteren in het jaarverslag
 • gegevens aanleveren die zorgverzekeraars nodig hebben voor de CSRD.

In gesprek over specifieke focuspunten

Voor enkele subsectoren zijn er nog specifieke aanvullingen. Voor ziekenhuizen, GGZ-instellingen en wijkverpleging vragen de zorgverzekeraars aanvullend commitment aan acties uit de uitvoeringsplannen van de zorgbranches (NFU, NVZ, ActiZ, de Nederlandse ggz).  De grootste zorgverzekeraar bij een zorgaanbieder gaat in gesprek over specifieke focuspunten, zoals:

 • voortgang in verlagen CO2-uitstoot conform CO2-Routekaarten
 • terugdringen ongesorteerd restafval
 • terugdringen medicijnverspilling en voedselverspilling
 • vervangen disposables door reusables
 • transitie dierlijke naar plantaardige eiwitten

Op de website van Zorgverzekeraars Nederland staan de teksten van het nieuwe zorginkoopbeleid die voor alle zorgverzekeraars hetzelfde zijn.

Lees het gehele artikel op de MPZ website.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?