Gemiddelde milieu-impact en CO2-footprint huisartsenpraktijk berekend

Gemiddelde milieu-impact en CO2-footprint huisartsenpraktijk berekend

Een groep huisartsenpraktijken heeft met behulp van de Milieubarometer voor een eerste keer de CO2-footprint en milieu-impact van de eigen praktijk bepaald. Stichting Stimular heeft hiermee een branchegemiddelde berekend.

Woon-werkverkeer grootste aandeel impact

Uit de berekening komt naar voren dat woon-werkverkeer met 41% voor de huisartsenpraktijken het grootste aandeel in de totale milieubelasting heeft. Daarna komen elektriciteit en brandstof & warmte met respectievelijk 22 en 20%. Deze top drie is vergelijkbaar met de gemiddelden van zorglocaties en kantoren, alhoewel daar elektriciteit vaak de grootste impact heeft in plaats van woon-werkverkeer.

Donutgrafiek met verdeling over 7 milieu-thema's geeft onderlinge relatieve impact aan. 1e kwart rechtsboven, Elektriciteit 22% oranje, dan 1/5 geel Brandstof&warmte 20%, dan flinterdun schijfje paars voor Water & afvalwater 1,5%, onderaan blauw stukje voor Bedrijfsafval 7,8% dun streepje lichtblauw voor gevaarlijk afval 2,5%, vrijwel gehele linkerhelft lichtgroen voor Woon-werkverkeer 41% en klein groen stukje links bovenaan voor Zakelijk verkeer 5%.
Cirkelgrafiek met milieubelasting van een gemiddelde huisartsenpraktijk in 2021, verdeeld over milieuthema’s.

Onderlinge verschillen door locatie

Bij de analyse in kengetallen kwam naar voren dat er op sommige onderdelen grote verschillen kunnen zijn tussen de huisartsenpraktijken onderling. De praktijk met gemiddeld de minste woon-werkkilometers per medewerker (omgerekend naar fte – full time equivalent) had 350 km/fte terwijl dat voor de praktijk met de meeste woon-werkkilometers 12.000 km/fte was. Dit is met name terug te voeren op de locatie/regio: in landelijke gebieden zijn de afstanden over het algemeen groter dan in stedelijke gebieden. Dit verschil door locatie is ook terug te zien bij de zakelijke kilometers: de hoeveelheid en gemiddelde afstand van ritten die worden gemaakt voor visites.

Spreiding bij gebouwgebonden kengetallen

Daarnaast was er een spreiding te zien bij de gebouwgebonden kengetallen. Het elektriciteitsverbruik per m2 en de energie voor verwarming  per m3 is sterk afhankelijk van het soort gebouw waarin een praktijk is gevestigd. Sommige huisartspraktijken zitten in een modern goed geïsoleerd pand en zijn van het gas af. Andere praktijken zijn matig geïsoleerd en gasgestookt.

Vergelijk met je eigen impact in de Milieubarometer

Het berekende branchegemiddelde is te vinden op de Milieubarometer website. Huisartsenpraktijken die de Milieubarometer gebruiken om hun eigen impact te meten en monitoren kunnen in de tool hun eigen score vergelijken met dit branchegemiddelde. Daarbij is het dus zinvol om niet alleen letterlijk het gemiddelde als uitgangspunt over te nemen, maar afhankelijk van eigen locatie en type gebouw wat hoger of juist lager in de range van de kengetallen te gaan zitten.

Milieu-impact per thema van een gemiddelde huisartsenpraktijk ten opzichte van één van de deelnemers (adres is fictief). Afbeelding uit de Milieubarometer.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?