Handleiding: Bij rekenmodel voor de sectorale routekaart Care
Hulpmiddel

Handleiding: Bij rekenmodel voor de sectorale routekaart Care

Van: EVZ & TNO

Het kabinet streeft naar een vergaande reductie van CO2-emissie met als doel een CO2-arme gebouwvoorraad in 2050. Om te onderzoeken wat het effect is van maatregelen om de CO2-emissie van de langdurige zorgsector te reduceren zijn scenario’s opgesteld. Deze scenario’s zijn doorgerekend in een rekenmodel. Dit model is vervolgens gebruikt om de sectorale routekaarten cure en care door te rekenen. Het rekenmodel is hier te vinden.

Onderstaand document is de handleiding voor dat rekenmodel. In het rekenmodel zijn de doorgerekende scenario’s weergegeven. Deze kunnen aangepast worden aan de eigen situatie. Met het model kan een zorgorganisatie voor de eigen vastgoedportefeuille de globale langetermijneffecten van zowel de scenario’s uit de routekaart als een zelf samengesteld maatregelenpakket berekenen. Zodoende kan er snel inzicht worden verkregen in de ordegrootte van effecten van duurzaamheidsmaatregelen tussen nu en 2050. Ook kan met dit model de benodigde investeringen op globaal en op indicatief niveau worden uitgerekend.

 

Publicatiedatum: januari 2021