De ontwikkeling van sectorale routekaarten voor de zorg
Verslag, presentatie

De ontwikkeling van sectorale routekaarten voor de zorg

Van: Service magazine

In het Klimaatakkoord staan CO2-emissiereductie doelen voor de Gebouwde Omgeving. Hieronder valt ook het vastgoed van de zorgsector. Qua gebruik (24/7) en complexiteit wijkt het zorgvastgoed flink af van bijvoorbeeld kantoren. “Hoe kan de zorgsector voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord?”. TNO consultant/onderzoeker Stefan van Heumen schreef erover in SERVICE Magazine (sept. 2020). Hij licht toe hoe de sectorale routekaarten voor cure en care tot stand gekomen zijn en hoe we verder moeten.

Publicatiedatum: september 2020