Routekaart inleveren

Routekaart inleveren

Routekaart inleveren

Ingevulde routekaarten voor de cure kunnen aan het EVZ worden aangeleverd via portefeuilleroutekaart@nvz-ziekenhuizen.nl

Het EVZ gebruikt de gegevens om de voortgang van de sector bij te houden en te rapporteren aan de brancheverenigingen. Het EVZ publiceert ook over de voortgang van de sector op haar website. Denk hierbij aan een overzicht van organisaties die de routekaart al hebben ingeleverd. Voor inhoudelijke analyses worden gegevens alleen geanonimiseerd en geaggregeerd gedeeld.