Routekaart inleveren

Routekaart inleveren

Portefeuilleroutekaart nog niet gemaakt of ingeleverd? Doe het alsnog! Hiermee zet je je organisatie op de route naar de wettelijke CO2-reductie voor 2050.

Door de routekaart in te leveren kunnen we als samenwerkende brancheorganisaties een sectorale routekaart maken. Dit geeft belangrijk inzicht in de inspanningen van de zorginstellingen en de verwachtte CO2-reductie. Bovendien kan hiermee dwingende wetgeving worden voorkomen.

Routekaart met andere tool inleveren

Gebruikt jouw organisatie een andere tool dan de CO2-reductietool van EVZ? Als je de resultaten overneemt in het invulformulier monitoring routekaarten dan kunnen we de routekaart van jouw organisatie meenemen in de sectorroutekaart en analyse. Verder gaat het zoals hieronder beschreven.

Routekaart inleveren

Lever je routekaart in via het contactformulier op deze website. Lever bij voorkeur de excel mét macro’s in (dus niet de versie zonder macro’s die je mogelijk voor de EED hebt gemaakt).

Vul bij voorkeur ook dit vragenformulier in, zodat wij je routekaart beter kunnen interpreteren en analyseren voor de monitoring. Als je dat niet doet, dan bellen we je waarschijnlijk om dat met je te doen.

Controleer je routekaart voordat je deze inlevert

Deze checklist helpt je om te beoordelen of jullie routekaart bruikbaar is voor de sectoranalyse (geen bugs) en ook of de inhoud logisch is (een aardgasverbruik onder nul, of een warmtepomp én een WKO zijn dat bijvoorbeeld vaak niet).

Waarom inleveren?

Mede namens de branches (Actiz, VGN en de Nederlandse GGZ) ontvangt EVZ graag zo snel mogelijk  alsnog de routekaart van jouw organisatie om deze te kunnen analyseren. Het doel is om een sectorbreed beeld te schetsen over de voortgang van de klimaataanpak.

Neem bij vragen contact op met de EVZ-contactpersoon voor je branche:

  • ActiZ: Penny Senior (p.senior@actiz.nl) en Marlou Boers (m.boers@actiz.nl)
  • VGN: Frits Mul, fmul@vgn.nl
  • de Nederlandse ggz: Maurice Roovers, mroovers@denederlandseggz.nl

Wat gebeurt er met jouw routekaart?

Voor inhoudelijke analyses worden gegevens standaard alleen anoniem in aggregaties gebruikt. Deze analyses worden gedeeld met de zorgbranches en de ministeries die betrokken zijn bij het klimaatakkoord. Ook op deze website worden de analyses gedeeld.

In het vragenformulier kan je aangeven als we de routekaart van jouw instelling daarnaast ook als individueel voorbeeld mogen gebruiken.