Hoe borg ik de CO2-routekaart in ons beleid?

Hoe borg ik de CO2-routekaart in ons beleid?

Het bestuur is de verbindende schakel tussen strategie, financiering en uitvoering. Zonder vaststelling door bestuur blijft je routekaart een concept. Bij het opstellen van een portefeuilleroutekaart en een duurzaamheidsstrategie voor het vastgoed van de organisatie is het belangrijk om het bestuur tijdig te betrekken.

1. Betrokkenheid: ga in gesprek, informeer

Bij het opstellen van een portefeuilleroutekaart en een duurzaamheidsstrategie voor het vastgoed van de organisatie is het dus belangrijk om het bestuur tijdig te betrekken.

Gespreksonderwerpen

Voor een routekaart heb je een instrument nodig waarmee je energiebesparende maatregelen kunt inplannen en vervolgens het effect ziet op kosten, baten, energiebesparing en CO2-reductie. De uitkomst is je routekaart.

Milieuplatform Zorgsector heeft hiervoor speciaal de CO2-reductietool ontwikkeld. Deze wordt in de care het meest gebruikt.

Draagvlak

Aspecten draagvlak:
Financieel
Uitvoering
Strategisch

Voordat maatregelen kunnen worden overgenomen in een MJOP moet gekeken zijn naar technische, praktische en financiële uitvoerbaarheid. Kijk ook goed naar de personele uitvoerbaarheid: hebben de medewerkers voldoende tijd voor het implementeren van de maatregelen?

 

 

Bestuurlijke commitment betekent ook helpen bij het vrijmaken van resources (financiering, personeel) voor implementatie. 

Tips voor gesprekken over de routekaart en verduurzaming vastgoed

Er is veel verschillende informatie beschikbaar over verduurzaming, iedereen haalt er wat anders uit. Door te zorgen voor een gelijke informatie-basis heb je ook een goede basis voor gesprekken.

Tip: begin met een presentatie over het wat en waarom van de aanpak met de routekaarten. Zo heb je allemaal dezelfde basis van waaruit je praat.

Op deze site vind je informatie die je hiervoor kunt gebruiken:

 

De routekaart voor verduurzaming van het vastgoed staat natuurlijk niet op zichzelf. Door aan te geven waar de raakvlakken zitten met verschillende aspecten van het beleid begrijpen bestuurders het belang beter. Dit helpt om draagvlak te creëren.

Dit zijn de aspecten waar het betrekking op heeft

 • Vastgoedbeleid
  toelichting – Koppeling aan MJOP
 • Huisvesting
  toelichting
 • Financiering
  toelichting
 • Verzekeraars
  toelichting
 • Personeelsbeleid
  Hebben de medewerkers tijd (en aandacht) voor het implementeren van de maatregelen
 • Verduurzaming, MVO, SGD’s
  toelichting
 • Facility management
  toelichting
 • Stakeholders
  • gemeente
   toelichting
  • aandeelhouders
   toelichting

2. Leg de bestuurlijke ondersteuning vast met de bestuursoplegger

De bestuursoplegger is een hulpmiddel dat specifiek is ontwikkeld voor de routekaart care. Het is een document dat een basis geeft om de bestuurlijke commitment voor de routekaart vast te leggen. Het sluit aan bij de CO2-reductietool. De onderdelen in het document zijn de onderwerpen die besproken moeten/kunnen worden met het bestuur. In het format staat instructies voor het invullen.

Wat moet er in de oplegger komen te staan?

De inhoud van deze oplegger geeft de visie en het beleid van de instelling weer. Hoe de organisatie werkt aan verduurzaming van het vastgoed, de maatregelen uit de routekaart oppakt en in de MJOP’s verwerkt, en hoe het bij nieuwbouw aandacht geeft aan duurzaam bouwen.

Hier vind je de oplegger voor het bestuur met toelichting voor gebruik.

NB: Het is niet verplicht om de oplegger te gebruiken, het is een hulpmiddel. Als er een andere vorm binnen je organisatie beter toepasbaar is, gebruik je die. Tip: lees de oplegger door om een idee te krijgen van de onderwerpen die aan bod kunnen komen.

3. Onderdeel van beleid

Je hebt de routekaart opgesteld en je hebt het bestuurlijk commitment vastgelegd. Top! Nu is het zaak ervoor te zorgen dat het onderdeel wordt van het beleid van je instelling of organisatie. Zo voorkom je dat het een ‘one-off’ exercitie wordt en geen structurele effecten heeft.

Ook hierbij is het belangrijk om de samenhang met andere beleids-onderdelen te weten (zie tips voor gesprek – organisatorische context).

Hoe komt het terug op de agenda?

 

 

nog een lekkere quote of link

Opstellen CO2-routekaart geeft richting

GGZ Breburg, Maurice Roovers, projectleider duurzaamheid
GGZ Breburg heeft met de CO2-reductietool een eerste CO2-routekaart gemaakt voor haar vastgoed. Voor twee grote locaties is de routekaart uitgewerkt; voor de rest van het vastgoed is de basis gelegd.

Routekaart CO2-reductie zet Careyn op koers energietransitie

Careyn, Arno van der Spek, facilitair specialist
Careyn ging als een van de eerste zorgaanbieders aan de slag met de portefeuilleroutekaart. Hun aanpak laat zien dat de eerste stappen helpen om met collega’s vervolgstappen te maken en te werken aan draagvlak voor de energietransitie.