Lars Luscuere

Consultant duurzaamheid en circulaire economie bij Stichting Stimular en focust op klimaatdoelen in de gebouwde omgeving. Hij leidde de ontwikkeling van materialenpaspoorten in het Europese BAMB -project en heeft ervaring in het samenwerken met diverse stakeholders bij het implementeren van duurzaamheid en circulariteit in de breedste zin van het woord. Zijn achtergrond is in Industrial Ecology.