b Karin Kompatscher - Expertisecentrum Verduurzaming Zorg
Karin Kompatscher

Karin Kompatscher

Onderzoeker bij TNO Building Physics and Systems (BPS) op het gebied van verduurzaming van zorggebouwen. Karin is na de afronding van haar Master Bouwfysica een PhD traject begonnen bij de leerstoel fysische aspecten van (historische) gebouwen. Tijdens deze periode is een verdieping gemaakt op het gebied van duurzame klimaatregelingen, geforceerde luchtstroming en conserveringscondities in gebouwen met strenge binnenklimaateisen.

In internationaal verband heeft ze meegewerkt aan Annex 68 van de International Energy Agency (IEA) waar luchtkwaliteit in bijna energie neutrale gebouwen (BENG) centraal stond. Deze brede en verdiepende kennis brengt ze nu met veel enthousiasme richting het zorgdomein.