Verwarmen met een warmtepomp en gasketel
Maatregel

Verwarmen met een warmtepomp en gasketel

Van: EVZ

Bij een hybride of bivalent warmtepompsysteem wordt een warmtepomp naast een gasketel geïnstalleerd. De warmtepomp levert dan de basislast voor ruimteverwarming en soms warm tapwater. De gasketel springt bij wanneer de warmtevraag groot is of wanneer de warmtepomp onder ongunstige condities moet opereren. Het is een relatief eenvoudige en mogelijk financieel interessante maatregel om het gasverbruik in bestaande bouw flink te verlagen.

De publicatie bevat een uitgebreide beschrijving van GGZ NHN die in 2018 op hun locatie Geestercogge in Schagen de oude cv-ketels heeft vervangen door een bivalent systeem van cv-ketels plus warmtepomp.

Publicatiedatum: september 2021 (update)

Bivalent systeem rendabel

GGZ Noord-Holland Noord

GGZ NHN verving op hun locatie Geestercogge (Schagen) de oude cv-ketels door bivalent systeem van cv-ketels plus warmtepomp. Het systeem is financieel rendabel: de terugverdientijd is geschat op iets meer dan vier jaar.

Lees meer