Hybride warmte­pomp bij kleine gebouwen en woningen
Maatregel

Hybride warmte­pomp bij kleine gebouwen en woningen

Het inzetten van een hybride systeem voor verwarming kan een zinvolle tussenstap zijn bij bestaande bouw op weg naar aardgasvrij. Zolang het alternatief voor aardgas nog niet duidelijk of beschikbaar is, kan er al wel worden bespaard op aardgas en CO2-uitstoot, zonder onomkeerbare aanpassingen te hoeven doen. Hoe het werkt: er wordt een warmtepomp naast een CV-ketel geplaatst. De warmtepomp levert de basislast voor ruimteverwarming en soms warm tapwater. De gasketel springt bij wanneer de warmtevraag groot is of wanneer de warmtepomp onder ongunstige condities moet opereren.

Zie ook ons kennisbankartikel: Verwarmen met een warmtepomp en gasketel. In dit artikel wordt vooral gekeken naar de verwarming van wat grotere gebouwen met een centrale verwarmingsinstallatie.

Voor groepswoningen, appartementen met individuele verwarmingsinstallaties of kleine zorggebouwen (tot 200 m2) kan je ook kijken naar informatie die gericht is op woningen, zoals de factsheet over hybride warmtepompen van het Expertise Centrum Warmte. Het is een overzichtelijke pagina met de belangrijkste informatie, onder andere over de betrokken partijen. De informatie is primair geschreven voor gemeenten, maar als basis ook zeker nuttig voor bijvoorbeeld vastgoedbeheer. Ondanks dat de factsheet begin 2020 is opgesteld en de systemen natuurlijk nog steeds worden doorontwikkeld, is de informatie niet achterhaald. Er staan veel links bij met verdiepende en aanvullende informatie, die deels ook actueler zijn.

Zo wordt er verwezen naar de meer recente Inspiratiegids hybride warmtepompen (nov 2021), ook van het Expertise Centrum Warmte. Hierin staan inspirerende best practices van gemeenten die samen met bedrijven, woningcorporaties en andere organisaties aan de slag zijn met de projectmatige inzet van hybride warmtepompen.