Bevochtigings­eisen in Europese ziekenhuizen en alternatieven
Onderzoek

Bevochtigings­eisen in Europese ziekenhuizen en alternatieven

Van: TNO, TU/e en HU

Uit inventarisatie blijkt dat de Nederlandse ziekenhuizen zeer frequent gebruik maken van luchtbevochtiging. Het merendeel (83%) conditioneert het gehele gebouw waarbij 72% aangeeft gebruik te maken van stoombevochtiging. Wat zijn de alternatieven voor de energie-intensieve bevochtiging?

Luchtbevochtiging is een specifiek onderdeel in de luchtbehandeling en kent een brede toepassing binnen de zorghuisvesting, met name in ziekenhuizen maar ook in de langdurige zorg. Luchtbevochtiging is, met de huidige technologieën, een energie-intensief proces. Bevochtiging is daarmee een relatief grote energiegebruiker (>10%). Hierbij worden vaak fossiele brandstoffen gebruikt voor de centrale stoomopwekking.

In de praktijk worden verschillende bandbreedtes voor de te realiseren relatieve vochtigheid (RV) gehanteerd. Deze opvallende constatering en de wens voor duurzamere bevochtiging, vormen de aanleiding om te onderzoeken of er goede alternatieven zijn voor bevochtiging waarbij gebruik gemaakt kan worden van hernieuwbare energie in plaats van fossiele brandstoffen.

Verder lezen:

-TNO heeft ook onderzoek gedaan naar de bevochtigingseisen in Nederlandse ziekenhuizen. Met een literatuurstudie is verkend welke grenzen van de Relatieve Luchtvochtigheid (RV) er in het binnenmilieu nodig zijn.  Een inventarisatie onder 20 Nederlandse ziekenhuizen geeft inzicht in welke alternatieve manieren voor luchtbevochtiging er zijn.

-Bekijk ook de praktische verduurzamingskaart over de maatregel energiezuinig bevochtigen en bevochtigingseisen voor ziekenhuizen.

Publicatiedatum: mei 2021