Energiezuinig bevochtigen en bevochtigingseisen in ziekenhuizen
Maatregel

Energiezuinig bevochtigen en bevochtigingseisen in ziekenhuizen

Resultaten van onderzoek naar effecten en noodzaak van luchtbevochtiging op verschillende aspecten in een ziekenhuis. Deze inzichten bieden aanknopingspunten om luchtbevochtiging selectiever toe te passen en voor alternatieve manieren van bevochtiging. Zo kan energie worden bespaard zonder dat dit ten koste gaat van de zorgkwaliteit.

Luchtbevochtiging met stoom
Nederlandse ziekenhuizen maken bijna allemaal gebruik van luchtbevochtiging. Vaak wordt het gehele gebouw bevochtigd met behulp van met stoom. Stoombevochtiging wordt als veilig gezien omdat de stoom die aan de luchtstroom wordt toegevoegd vrij is van bacteriën en virussen die mogelijk een infectie kunnen veroorzaken.

De stoom wordt echter vaak met aardgas opgewekt en is daarom energie-intensief. Energiebesparing mag nooit ten koste gaan van patiëntveiligheid en zorgkwaliteit. Dit maakt dat luchtbevochtiging met stoom vaak een beperkende factor is om een volledig aardgasloos ziekenhuis te realiseren.

Dit onderzoek naar de effecten van luchtvochtigheid op verschillende aspecten zoals hygiëne, het functioneren van medische apparatuur en de fysiologie van de mens geeft meer inzicht in de specifieke noodzaken van luchtbevochtiging in een ziekenhuis. Dit biedt aanknopingspunten voor alternatieve, meer energievriendelijke manieren van bevochtiging.

Bekijk de twee onderzoeken van TNO waarop de maatregel is gebaseerd:

Bevochtigings­eisen in Nederlandse ziekenhuizen- kennisbasis

Bevochtigings­eisen in Europese ziekenhuizen en alternatieven