Bevochtigings­eisen in Nederlandse ziekenhuizen- kennisbasis
Onderzoek

Bevochtigings­eisen in Nederlandse ziekenhuizen- kennisbasis

Van: TNO, TU/e en HU

Wat is de noodzaak van bevochtiging in zorghuisvesting vanuit het oogpunt van de veiligheid en het comfort van de patiënt en het medewerkers en is er een onderscheid in functies?

Om antwoord te vinden op deze vraag is een literatuurstudie uitgevoerd naar welke grenzen aan de Relatieve Luchtvochtigheid (RV) van het binnenmilieu gesteld zouden moeten worden om een veilige omgeving voor patiënten en medewerkers vanuit gezondheid en comfort te realiseren. Er is gekeken naar het effect van RV in relatie tot (1) micro-organismen en virussen, (2) het functioneren van medische apparatuur, (3) de fysiologie van de mens en (4) het ervaren welzijn en comfort van de mens.

Op welke alternatieve, meer energievriendelijke wijze, kan bevochtiging worden gerealiseerd? Dit met inachtneming van de patiëntveiligheid en comforteisen van de gebouwgebruikers.

Om antwoord te vinden op deze vraag is een inventarisatie uitgevoerd onder 20 Nederlandse ziekenhuizen.

Verder lezen:

-TNO heeft ook onderzoek gedaan naar welke bevochtigingseisen in ziekenhuizen buiten Europa worden gehanteerd. Bekijk dit onderzoek en lees welke alternatieven voor stoombevochtiging er worden toegepast.

-Bekijk ook de praktische verduurzamingskaart over de maatregel energiezuinig bevochtigen en bevochtigingseisen voor ziekenhuizen.

Publicatiedatum: mei 2021