Portefeuille­routekaart

Portefeuille­routekaart

De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de CO2-emissies in Nederland. Er is een noodzaak om te verduurzamen. De zorgbranches (VGN, de Nederlandse ggz, ActiZ, NVZ en NFU) ondersteunen de routekaartenaanpak. Ze roepen zorginstellingen op om vóór 1 juli 2021 een routekaart van de portefeuille op te stellen en in te leveren.

Een portefeuilleroutekaart (afgekort routekaart) laat zien op welke manier een zorginstelling werkt aan de klimaatdoelen. Het geeft inzicht in de ingeplande maatregelen en de verwachtte CO2-emissiereductie. De routekaart is een instrument voor de zorgsector om de regie te houden over het verduurzamen van het vastgoed.

In deze handige wegwijzer helpen we je op weg met het opstellen van de routekaart voor jouw organisatie. We stellen tools en documentatie ter beschikking en bieden ondersteuning bij het juist opstellen van de routekaart.